«Det å ikke ha noen mening, er også å velge, for hvis man ikke selv har en mening, gir man andres meninger og handlinger større spillerom», ifølge den danske filosof og forfatter Søren Kierkegaard (1813–55).

Siden høsten 2021 har syv menn og syv kvinner, deriblant Farmaceutenes leder Urd Andestad, diskutert seg gjennom et utall problemstillinger knyttet til hvordan fremtidens apotek skal innrettes. Nå har Apoteklovutvalget fullført sitt arbeid, og den offentlige utredningen ligger på helse- og omsorgsministerens bord. Høringsfristen er satt til 15. mai, og dermed går foreningen en hektisk vår i møte.

Den ambisiøse norgesturneen, hvor Andestad og rådgiver Hanne Sandberg besøker apotek og arrangerer diskusjonsmøter i ulike byer, er allerede sparket i gang. Det er nå Farmaceutenes medlemmer må kjenne sin besøkelsestid og delta aktivt med tanker og synspunkter. Den dagen foreningen skal avgi sin høringsuttalelse om NOU-en, bør du som medlem være tilfreds i vissheten om at du har bidratt med innspill. Husk at hvis du ikke har anledning til å treffe foreningens representanter fysisk, er det digitale møtet 27. februar et meget godt alternativ.

Denne våren vil apotek og apotekfarmasøyter naturlig nok stå sterkt i fokus for Farmaceutene, og det kan lett sette andre deler av farmasien litt i skyggen. Derfor er det spesielt gledelig at Miłosz Roliński, foreningens nye representant i European Industrial Pharmacists Group (EIPG), jobber for å danne et interesseforum for industriansatte farmasøyter. NFF-P – forum for privatansatte eksisterte inntil Farmaceutene fikk ny organisasjonsstruktur for et par år siden. Det er med andre ord på høy tid å samle industriens folk igjen, hvor de kan ha meningsutvekslinger og fronte sentrale saker som berører deres fagfelt. Roliński fortjener honnør for initiativet, og det er viktig at industriansatte medlemmer følger opp og gir lyd fra seg.

Farmaceutene har rom for alle grener innen farmasien – og alle røster skal bli hørt!


(Publisert i NFT nr. 2/2023 side 5)