«La oss overveie hvordan vi best bør velge tidspunkt og metode, så kan vi nå vårt mål», ifølge verdensdramatikeren William Shakespeare (1564–1616).

Å tenke strategisk er en av grunnpilarene i målrettede handlinger. Å være bevisst på hvor man vil og skal er den mest effektive måten å lykkes med oppgavene. Det gjelder så vel store som små problemstillinger, men også når det kommer til ivaretakelse av helse – både egen og andres.

Kantar er en tungvekter innen markedsdata og -analyse i Norge. Siden 2016 har de årlig tatt pulsen på Ola og Kari Nordmanns tanker om norsk helsepolitikk. I 2024-utgaven av Helsepolitisk barometer deltar Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) med spørsmål om holdninger til legemidler. Undersøkelsen viser blant annet at befolkningen ønsker seg større tilgang til farmasøytiske tjenester. Dette er et viktig signal til profesjonen og er med på å befeste den store tiltroen sentrale helsepolitikere allerede har til farmasøyter. Den bølgen må Farmaceutene og medlemmene surfe på for alt det er verdt!

Å kombinere yoga med legemiddelkunnskap er ikke hverdagskost, men like fullt et konsept Anne Vatvedt har valgt å satse på. I sitt eget studio, FarmaYoga, tilbyr hun individuelle samtaler i tillegg til tradisjonelle yogakurs. Farmasøyten, som er oppriktig opptatt av at legemidler skal brukes korrekt, ønsker å fremme helse i et helhetlig perspektiv. «Det må være en misjon å se at man kan jobbe med kroppen og kanskje redusere legemiddelbruken litt», uttaler Vatvedt når NFT avlegger det østfoldbaserte yogastudioet en visitt.

Et svært innholdsrikt og hektisk yrkesliv ble avrundet da administrerende direktør i Vistin Pharma, Kjell-Erik Nordby, trådte inn i pensjonistenes rekker nylig. Industrifarmasøyten har holdt et forrykende tempo, men også passet på å gi seg selv noen hellige pusterom. I profilintervjuet kan du lese om den pulserende tilværelsen i legemiddelindustrien og Nordbys personlige oppskrift på lavere puls og hvile. Les, og bli inspirert!

(Publisert i NFT nr. 4/2024, side 5)