Det finnes et hav av muligheter for farmasøyter. Faget spenner vidt, og ekspertisen er ettertraktet. Følgelig ligger et mangfold av relevante og interessante arbeidsplasser for dine føtter. Og har du et aldri så lite snev av gründernatur, kan flere mektige dører åpne seg.

Nylig kåret Farmaceutene Ellen Riksvold, kommunefarmasøyt i Tromsø, til Årets farmasøyt 2023. Hun jobber iherdig for å utvikle kommunefarmasien, og arbeidet har virkelig båret frukter. Med innovasjonsprosjektet Farmasøyt i hjemmetjenesten kan Riksvold og kolleger dokumentere høy måloppnåelse og gode resultater. Verdien av å benytte farmasøyt i hjemmebasert omsorg synes innlysende og udiskutabel. Erfaringene i Tromsø må kunne karakteriseres som en gullgruve for den videre utviklingen av kommunefarmasi landet over.

Veterinærmedisin er ikke et emne som har blitt viet størst oppmerksomhet ved farmasiutdanningene tradisjonelt sett. Derfor er det særs gledelig at Nord universitet i Namsos nå har startet det valgfrie emnet Farmasøytiske tema i akvakultur. Universitetet etterkommer dermed et ønske fra den regionale oppdrettsnæringen. Farmasøyter trengs alle steder hvor legemidler er i bruk, også innen havbruksnæringen. Det er viktig at studentene får denne innsikten, slik at de virkelig forstår bredden og de unike mulighetene som ligger i utøvelse av profesjonen.

Bedre kjennskap til veterinærmedisin er god ballast å ha dersom valget skulle falle på en arbeidsgiver som Pharmaq. Bedriften i Midt-Norge er blant en håndfull norske legemiddelprodusenter, hvilket i seg selv er ganske enestående. Imponerende er det dessuten at de har en markedsandel på 90 prosent innen det globale laksevaksinemarkedet. NFT har besøkt produsenten av de populære laksevaksinene og tatt en prat med flere av de ansatte farmasøytene om hvorfor valget falt på akkurat Pharmaq i Overhalla.

«Intet blir så uopprettelig forsømt som den anledningen som byr seg daglig», ifølge den østerrikske forfatteren Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916). Det skal lønne seg å være litt fremoverlent. Ellers får man jo aldri vite hva man går glipp av!


(Publisert i NFT nr. 9/2023 side 5)