Å velge en helsefaglig yrkesvei kan for noen oppleves som et kall, mens andre har en mer jordnær innstilling. Uansett tilnærming til helseprofesjonene, en genuin interesse for mennesket må ligge i bunn.

Å befinne seg i et land uten oppholdstillatelse må være krevende, især hvis man har behov for helsehjelp. På Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo ivaretas såkalte illegale innvandrere. Her jobber helsepersonell frivillig for å gi en utstrakt hånd til vanskeligstilte, for arbeidet i seg selv gir mening. Farmasøyt og pensjonist Christin Molvig er blant dem som forbarmer seg over de som lever på skyggesiden i samfunnet. Da Farmaceutenes leder og nestleder kom på besøk, ga hun et innblikk i både arbeidsoppgavene og medisinskapet. Om noen skulle være i tvil: Ja, Helsesenteret trenger flere frivillige hender!

Å dele tanker og ideer med folk innen eget fagområde er både utviklende og befriende. Kommunefarmasøytene har nylig hatt nettverkssamling. Dette er en faggruppe som vokser sakte, men sikkert. I 2024 er det 15 år siden Norge fikk sin første kommunefarmasøyt, Astrid Gilje Hageler, som fortsatt holder stand i Trondheim kommune. Selv om det ansettes stadig flere landet rundt, burde tilsiget av kommunefarmasøyter gått fortere, for potensialet er enormt. Arbeidet med å få norske riks- og lokalpolitikere til å innse verdien av denne type stillinger tar tid.

Å utvide fagredaktørgruppen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift er en kjærkommen begivenhet. Fra dette årsskiftet er det nå ni mot tidligere åtte farmasøyter som bekler det viktige vervet i tidsskriftet, og samtidig styrkes ekspertisen innen klinisk farmasi og samfunnsfarmasi. Fagredaktørene er dedikerte og med en oppriktig interesse for å bringe spennende forskningsresultater til NFTs lesere. Har du planer om å sende inn et manuskript, så ikke nøl. Gjør det nå!

«Ikkje noko er kvassare enn odden av ein ny tanke», mente forfatteren Olav Duun (1876–1939). Det er forfriskende å tenke nye tanker, særlig hvis man kan gjøre det i fellesskap med andre.

(Publisert i NFT nr. 1/2024, side 5)