Å være genuint opptatt av egen arbeidsplass er viktig, ikke minst for å kjenne på tilhørighet. Å formalisere denne interessen gjennom et tillitsverv kan gi uventet uttelling. Faktisk kan små mirakler skje.

Arbeidsstokken ved Palla Pharma i Kragerø har opplevd store følelsesmessige svingninger i år; fra reell frykt for at legemiddelbedriften skulle gå med i dragsuget da de australske eierne gikk konkurs, til euforisk tilstand da bergingen var et faktum. Takket være tillitsrepresentanter fra ulike fagforeninger, som gikk på med krum hals i fellesskap, har de på enestående vis jaget nedleggelsesspøkelset på dør. Med ukuelig pågangsmot og under kraftig tidspress har tillitsvalgte samlet investorer, og ansatte har gladelig bidratt gjennom å kjøpe seg inn i bedriften. En slik bragd står det respekt av, og norsk legemiddelindustri bør prise seg lykkelig over både den kløkt og handlekraft som er utvist.

Også organisasjoner bygges sterke gjennom engasjement og initiativ innenfra. Farmaceutene er avhengig av et stabilt og solid tillitsvalgtapparat, og i løpet av høsten er det en rekke verv som skal bekles. NFT har intervjuet tre medlemmer som begeistret forteller om hvor mye nytte og glede de har hatt av tillitsvalgtrollen. Les og lær av deres erfaringer.

Fra tid til annen har NFT børstet støv av godbiter fra sitt rikholdige arkiv. Nå har vi atter sakset fra egne spalter og opprettet «NFT på nytt» hvor vi gir smakebiter på hva som opptok foreningen og tidsskriftet i fordums dager. Enkelte notiser er i sin fulle lengde, mens andre representerer kun et utdrag fra lengre artikler. Det som er sikkert, er at Norges Farmaceutiske Forening alltid har vært opptatt av å hegne om «vor sterke fagorganisation». En lang og god tradisjon med å arbeide for medlemmenes rettigheter, ført an av dedikerte tillitsvalgte, det er suksessoppskriften som ufortrødent fortsetter inn i fremtiden.

Ønsker du å styrke den stolte Farmaceutene-historien ytterligere? Ta et verv, da vel!


(Publisert i NFT nr. 6/2022 side 5)