«Vanen tar brodden av både plagen og fornøyelsen», ifølge Kristina (1626–89), dronning av Sverige.

Konnerud apotek i Drammen går utradisjonelle veier. De har gått til anskaffelse av en robot som avlaster dem i arbeidet med utlevering av legemidler. Apoteket har god erfaring med henteskapet som nok vil utfordre de mer tradisjonstro innen farmasøytenes rekker. Automatisering av utleveringsprosessen begrenser naturlig nok antall fysiske kundemøter, og dermed også anledningene til å informere om riktig legemiddelbruk. Apoteker og apotekeier Katarzyna Czulinska ser annerledes på det: Når de rutinemessige utleveringene lukes bort, frigis det tid til økt utøvelse av farmasifaget gjennom forskjellige helsetjenester og utvidet personlig kundeveiledning. Nysgjerrig? Bli med NFT til det fremtidsrettede apoteket, og bedøm selv.

Fire apotekere har sammen ytret seg i media og klart å blåse liv i den gamle
3 + 2-debatten. Stridens eple er kvaliteten på farmasiutdanningen og uensartete opptakskrav. De berørte studiestedene er delt i to leirer. Det tviholdes på forutsetningene for henholdsvis 3 + 2-løp og 5-årig integrert master med hardnakket argumentasjon på begge sider. Disse løsningene har imidlertid levd side om side i en årrekke og gitt studentene valgfrihet. Vil man evne å enes om like opptakskrav i overskuelig tid? Det skal holde hardt. En harmonisering kan ikke skje før tautrekkingen avsluttes.

Norge trenger nå et utall kvinner til forskjellige styrer, og mange farmasøyter vil være egnet. Styreverv kan fortone seg som både skummelt og overveldende, men også spennende. Du får brukt egenskapene dine på en annen arena enn du vanligvis gjør, du får innflytelse og nye bekjentskaper. Kort sagt, en smart inngang til personlig vekst. Det vil alltid være en viss smerte forbundet med å tre ut av komfortsonen, så start gjerne med å lytte til gode råd. De får du av profesjonens egen durkdrevne styreleder, Åse Aulie Michelet, i denne NFT-utgaven.

(Publisert i NFT nr. 3/2024, side 5)