«Mennesket er født fritt, og overalt er det i lenker», mente den sveitsisk-franske filosofen og forfatteren Jean-Jacques Rousseau (1712–78).

Å ivareta medlemmenes arbeidsvilkår har alltid vært essensielt for Norges Farmaceutiske Forening. Helt siden midten av 1800-tallet, som pioner i det organiserte arbeidslivet, har foreningen stått opp for og hegnet om sine. Farmaceutene anno 2022 er intet unntak. Nylig gjennomført de en spørreundersøkelse blant apotekermedlemmene. Her avdekkes det at et stort antall opplever begrenset frihet i sin lederrolle, og mange jobber seg syke. NFTs intervjuer med anonyme apotekere bekrefter dette faktum.

Etableringsivrige apotekkjeder har rett nok skapt flere arbeidsplasser de siste årene, men enhetene er ofte små og med lav bemanning. Dette er utfordrende for den som har ansvaret for den daglige apotekdriften. Det evige jaget med krav til inntjening og utgifter som skal presses ned til et minimum, gjør stillingen ytterligere krevende.

Urovekkende mange av respondentene i nevnte undersøkelse melder om at jobben er en helsemessig belastning. Underbemanning og begrenset handlingsrom er blant hovedårsakene. Dette må tas på det største alvor, hvilket også Farmaceutene gjør. De presenterer nå resultatene for apotekkjedene og ønsker en konstruktiv dialog for å bedre situasjonen for apotekere som sliter.

For det må da være mulig å tilrettelegge bedre for apotekets overhode? Som sjef bør du kunne styre din egen hverdag, men det later til at mang en apoteker kun er fri i navnet og ikke i gavnet. Ingen er tjent med at apotekeren er en lydig duracellkanin som aldri tar til motmæle.

Farmaceutene mener det er på høy tid å reagere, og bistår nå et apotekermedlem som saksøker en av de store kjedene for ugyldig oppsigelse. Medlemmet ble sagt opp av arbeidsgiver etter ett år som sykemeldt. Les mer om denne saken og andre artikler som er viet apotekernes arbeidsvilkår i denne temautgaven.


(Publisert i NFT nr. 3/2022 side 5)