Tekst: Kai Finsnes, adm. direktør i Apotekforeningen

En rekke apotekere i Vitusapotek har utfordret NFFs leder, Anne Markestad, til debatt om NFFs politiske kurs. I sitt tilsvar til apotekerne i NFT nr. 12/2007 vil hun imidlertid heller diskutere andre foreningers virksomhet, og vi får vite at hun misliker hvordan Apotekforeningen kommuniserer med myndighetene og andre helseprofesjoner. Om hennes beskrivelse var korrekt, kunne det muligens vært grunn til bekymring. Men når hun baserer sin vurdering på et sviktende grunnlag, og muligens også mot bedre vitende, krever det en presisering fra vår side.

Markestad mener å ha oppfattet at Apotekforeningen har en dialog med myndigheter og helseprofesjoner som er på et minimum. Det skal angivelig være vi selv som er kilde for denne oppfatningen.

Apotekforeningen har imidlertid etter vår egen oppfatning en god og løpende dialog med de fleste relevante myndighetsorganer, og vi bestreber oss etter beste evne på å ha en god dialog med andre helseprofesjoner. Vi har god dialog med alle avdelinger i Legemiddelverket som steller med apotekspørsmål, bl.a. i spørsmål om gjennomgang av apotekloven og om trinnprissystemet. Vi har løpende og god dialog med NAV om bl.a. oppgjørsavtalen. Vi har dialog med Helse- og omsorgsdepartementet i en rekke saker og vi har i 2007 hatt møter med både Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og enkeltmedlemmer fra komiteen. Vi har også hatt en rekke møter og har løpende dialog med Sosial- og helsedirektoratet.

Når det gjelder kontakten med helseprofesjonene, skal det ikke stikkes under stol at dialogen med Legeforeningen kunne vært tettere. Dette skyldes imidlertid ikke vår manglende vilje eller ønske, men først og fremst mulighet til å få det til. Dialogen mellom apotekfarmasien og legestanden kan bli bedre, men for å få til en dialog må det som kjent to parter til. Vi jobber med saken.

I tillegg har vi vært og er fortsatt opptatt av en tett og god dialog med NFF. Derfor har vi også hatt mange møter og uformell kontakt med foreningen og dens leder i 2007. Apotekforeningen er i høyeste grad innstilt på å fortsette denne dialogen i 2008. Men for at dialogen skal være mest mulig konstruktiv, vil jeg anbefale foreningens leder å fokusere på egne dialogferdigheter, fremfor å gjette på hvordan andre snakker sammen.

(Publisert i NFT nr. 3/2008 side 19.)