Tekst: Mary-Ann Sommernes, farmasistudent, Farmasøytisk institutt, UiO

Statens legemiddelverk har nå meldt forslag om at flere legemidler skal være å få kjøpt utenom apotek. Dette gjelder allergi­medisiner, syrehemmende legemidler samt milde hydrokortisonsalver. Det vil bedre tilgjengeligheten. På mange måter gir det ­brukeren fordeler. De som er imot forslaget mener likevel at informasjon, som er nød­vendig for å sikre riktig legemiddelbruk, ikke vil være tilgjengelig i butikk. Butikkansatte har ikke den nødvendige kompetanse til å yte en slik tjeneste. De har heller ikke lov til å informere om legemiddelet. Bedre tilgjengelig­het vil kunne bidra til økt forbruk og i ­verste fall feilbruk. Det er usikkert i hvor stor grad legemiddelet vil være til nytte, medisinsk sett, så lenge tilgangen til korrekt legemiddel­informasjon ikke bedres samtidig med ­tilgjengeligheten.

Riktig legemiddelbruk kommer blant annet an på hvilke erfaringer og kunnskaper ­pasienten har. Er disse tilstrekkelige? Det blir mer opp til hver enkelt å ta ansvar for å søke den nødvendige informasjon der denne ­finnes. Det er ingenting i veien for at apoteket kan kontaktes per telefon for eksempel om spørsmålene skulle melde seg. Mye står også på pakning og pakningsvedlegg, men hvor mange er det som leser det? Legemiddel­brukerens holdninger til dosering og ­bivirkninger vil også påvirke forbruket av legemidler. Noen tar gjerne en pille ekstra for sikkerhets skyld. Andre er mer skeptiske og tar heller mindre dose for å unngå bivirkninger. Det beste er korrekt dosering. Dette er ­viktig for optimal effekt.

Om forslaget blir godkjent vil blant annet allergimedisiner som for eksempel Zyrtec og Cetirizin bli lettere å kjøpe. Disse har vært brukt i mange år og med god erfaring. De er mindre sederende enn andre antihistaminer, og fås kjøpt i reseptfrie pakninger. Mange med allergiplager opplever at symptomene begynner brått og trenger å starte behandlingen raskt. De fleste med allergi er godt kjent med behandlingen og vet av erfaring hvordan ­legemiddelet brukes. Disse vet hva de skal ha og har ikke behov for informasjon i samme grad som førstegangsbrukere. De som bare har plager i øyne og nese vil kunne ha nytte av at øyedråper og nesespray inkluderes i vareutvalget. Spersallerg øyedråper bør ikke brukes sammenhengende i mer enn 14 dager og bør heller ikke brukes av pasienter med grønn stær eller tørre øyne uten avtale med lege. Legemiddelverket anser det likevel ikke nødvendig å innføre noen mengdebegrensning hva gjelder nevnte allergimedisiner.

Syrehemmende legemidler mot sure ­oppstøt og halsbrann har vært brukt i mange år. Kunnskapen om disse legemidlene anses for å være gode blant legemiddelbrukerne. Ved relativt stort forbruk bør det anbefales å oppsøke lege for å sjekke årsak. Det vil ­eventuelt kunne være rimeligere på resept. Minstepakningene er tilpasset en behandling på en-to uker og risikoen for feilbehandling og bivirkninger anses for å være liten ifølge Legemiddelverket. Noen innføring av mengde­­­begrensning utover dette anses ikke for å være nødvendig. Milde kortisonkremer og kortisonsalver har vært reseptfrie i mange år. De brukes blant annet mot lettere former for eksem. Apoteket anbefaler ikke å bruke kortisonsalve/krem i mer enn sju dager uten avtale med lege. Man skal også være forsiktig med bruk i ansiktet generelt, samt ved bruk til barn. På apoteket kan man får råd og veiledning om valg av salve/krem, eventuelle gode alternativ. Likevel anser Legemiddel­verket risikoen for feilbruk og bivirkninger for å være liten.

Det er mange fordeler ved at flere lege­midler blir lettere tilgjengelige, derfor er jeg positiv til forslaget. Likevel er det et åpent spørsmål hvorvidt legemiddelbrukeren vil få den informasjonen som er nødvendig for ­sikker og riktig legemiddelbruk ettersom det avhenger av den enkeltes individuelle behov, erfaring, kunnskaper og holdninger. Det gjør meg bekymret. Det er jo ikke alltid slik at de som har størst behov for informasjon er de første til å be om råd. Ofte er det de mest ­ressurssterke som vet hva de skal spørre om. Jeg tror nok at de fleste vil ha nytte av at flere legemidler blir å få kjøpt utenom apotek. Men hva med det mindretall legemiddelbrukere som egentlig ikke er helt sikre på hva som er det beste valgalternativet, men som likevel velger den enkleste løsningen på kort sikt? Hvordan kommer informasjonen fram til de som trenger den mest? Mye står på ­pakningen og pakningsvedlegget, men ikke alle leser det. Det vil i større grad bli opptil hver enkelt å ta ansvar for egen behandling.

(Publisert i NFT nr. 7–8/2008 side 29.)