Valgkomiteen i NFF, Frank Jørgensen, Wenche Gordon,
Rita Havik, Birgitte Lloyd og Lisbeth Trelnes

Hva med å stille til valg til Sentralstyret i NFF i år? Fagforeningsarbeid er en investering i fremtiden, både for deg og oss som skal nyte godt av ditt arbeid. Selv om medlemmene merker gevinsten av de tillitsvalgte sitt ut­rettelige arbeid hver dag, er det du som vil sitte igjen med den største gevinsten.

Det å sitte i Sentralstyret innebærer for det det første en gyllen anledning til selv å kunne påvirke din egen lønnsutvikling samt hvordan du skal ha det på arbeidsplassen.

Dernest kommer du inn i et nettverk av gode og kunnskapsrike kolleger hvor muligheten for læring og utvikling er store. Sentralstyret er sammensatt av medlemmer fra alle deler av farmasien, hvilket blant annet gir grobunn for gode debatter med åpning av nye perspektiver og utviklings­linjer innen faget vårt.

Et verv i Sentralstyret innebærer også at du får «gratis» oversikt over det som skjer innen de fleste grener av vårt mangfoldige fag. Som en appetittvekker kan du ta en titt på protokollene fra Sentralstyrets møter på foreningens nettside www.farmaceutene.­no. Her vil du raskt oppdage bredden i styret sitt arbeid. Så ­tenker du kanskje «... dette ser egentlig ­veldig spennende ut ... men jeg har ikke tid ...». Nei, tiden er knapp, og slik er det for de fleste. Derfor har partene i arbeidslivet, via Hovedavtalen, blitt enige om at det skal gis fri med lønn til tillitsvalgtsarbeid på ­sentralt nivå.

Så tenker du «... jeg tør ikke, det å sitte i Sentralstyret høres veldig alvorlig og ­skummelt ut ... og det stod jo heller ikke så mye i de protokollene ...». Her oppfordrer vi deg til å ta en prat med en eller flere av de som sitter eller har sittet i Sentralstyret om hvordan tilværelsen der arter seg. Du finner en oversikt over de nåværende medlemmene bakerst i NFT. De vil blant annet kunne fortelle deg om hvordan saker behandles, hva det blir snakket om og om «temperaturen» på møtene. Selv om erfaringene er forskjellige, tror vi de fleste vil hevde at et møte i Sentralstyret er vesentlig mindre skummelt enn å gå opp til eksamen i praktisk farmasi. Når det er sagt vil samspillet i Sentralstyret alltid være en funksjon av kjemien styre­medlemmene imellom. Dermed vil akkurat du være velegnet til å bli den neste til å bidra til god kjemi med dine tanker og ideer, ­fremtidshåp og -drømmer for den farma­søytiske profesjon - fagpolitisk og faglig.

Neste tanke som melder seg er «... jeg er så grønn og uerfaren ... og har sikkert ­ingenting å bidra med ...» Løsningen for deg er å ta et verv i kretsen, seksjonen eller forumet du tilhører. Uten vesentlige anstrengelser og tidsbruk vil du raskt lære mye om NFF og foreningens arbeid samt få overkommelige oppgaver i forhold til ­arrangering av medlemsmøter mv. Er du heldig vil du få anledning til å delta på foreningens sentrale årsmøte (= representant­skapsmøtet). Møtet går som regel over to dager i begynnelsen av november og utgjør en av de viktigste arenaene for utforming av foreningens politikk og øvrige virksomhet. Samtidig er møtet en sosial arena hvor du blant annet vil bli kjent med kollegaer fra hele landet; hvorav mange føler seg like ­uerfarne og grønne som deg.

Ta et verv i NFF – det vil lønne seg – for deg og dine kolleger!

(Publisert i NFT, nr. 2/2009 side 43.)