Tekst: Kjell H. Halvorsen, cand.pharm., stipendiat, Seksjon for allmennmedisin/Senter for farmasi, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen

I legemiddelmeldingen (1) er det satt fokus på legemiddelgjennomganger gjennomført av farmasøyter (cand.pharm. / master i ­farmasi). Legemiddelgjennomganger har i løpet av de senere år blitt gjennomført i Norge av farmasøyter ved sykehusavdelinger (2), sykehjem (3) og i apotek (4). I tillegg er et egnet klassifiseringsverktøy for lege­middelgjennomganger utarbeidet av en norsk konsensusgruppe bestående av leger og farmasøyter (5).

Apotek 1 skal gjennomføre legemiddelgjennomganger på oppdrag fra Bærum ­kommune ved to sykehjem i kommunen og i Apotekforeningens Tidsskrift 04/2008 kan man lese en artikkel med overskriften «Skal kikke i journalene». Et av avsnittene i denne artikkelen har mellomtittelen «Kikke i notatene» (6). Mitt eget bidrag til universitetsmagasinet Hubro 3/2008 (7) har fått overskriften «Utfordrar legar på sjuke­heimar». Målet mitt med bidraget var å informere om forskning på legemiddel­gjennomganger som foretas ved Senter for farmasi - Universitetet i Bergen og Hauke­land syke­husapotek.

Det er gledelig å konstatere at deler av intensjonen i legemiddelmeldingen har ­funnet veien til kommunehelsetjenesten. Større er skuffelsen å se hvordan legemiddelgjennomganger blir kommunisert ut via fagpolitiske og andre tidsskrifter, hvor journalistene i de to eksemplene over har laget tabloide overskrifter som kan virke mot sin hensikt, uansett hvor gode intensjonene er i utgangspunktet. Hva ville skjedd om leger, sykepleiere eller apotekteknikere skulle begynne «å kikke farmasøytene i kortene»?

Dersom farmasøyter skal lykkes med å bidra til riktigere legemiddelbruk i befolkningen både i og utenfor apotek er det ­viktigere å invitere til tverrfaglig samarbeid, fremfor å ta på seg kontrollhattene. Flere ­tilsynsavdelinger i sykehusapotek har tatt konsekvensen av denne uheldige tilsynshatten, og flere avdelinger har valgt å endre til mer diplomatiske navn som: rådgivende avdel­inger, avdeling for farmasøytiske tjen­ester og liknende. Ved gjennomføring av legemiddelgjennomganger er det først og fremst ­samarbeid med annet helsepersonell, og metodene for dette, som vil avgjøre hvorvidt man lykkes i å optimalisere legemiddel­bruken for den enkelte. Dersom dette gjennomføres ved direkte tverrfaglig kontakt (8), kontra skriftlige overleveringer (9), vil også dette bidra til et bedre resultat for ­pasientene.

Som farmasøyter forstår vi nok at metode­utvikling og tillitsbygging er lurere fremfor å lurkikke, men klarer vi å bli oppfattet som seriøse samarbeidspartnere når vi gjennom (fag)media markedsfører våre tjenester gjennom slike overskrifter?

Referanser

  1. Helse- og omsorgsdepartementet. Legemiddelmeldingen - Rett kurs mot ­riktigere legemiddelbruk. 2005.
  2. Blix HS, Viktil KK, Reikvam A, Moger TA et al. The majority of hospitalised patients have drug-related problems: results from a prospective study in general hospitals. European Journal of Clinical Pharmacology. 2004; 60(9):651-8.
  3. Ruths S, Straand J, Nygaard HA. Multidisciplinary medication review in nursing home residents: What are the most significant drug-related problems? The Bergen District Nursing Home (BEDNURS) study. Quality & Safety in Health Care. 2003; 12(3):176-80.
  4. Haukereid C, Horn AM, Berg C, Granås AG. Legemiddelgjennomganger i apotek for ­pasienter med type 2-diabetes. NFT. 2008; 7-8:18-22.
  5. Ruths S, Viktil, KK and Blix,HS. Klassifisering av legemiddelrelaterte problem. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2007; 127:3073-76.
  6. Apotekforeningens Tidsskrift. Skal kikke i journalene. 2008; 4:157
  7. Hubro. Utfordrar legar på sjukeheimar. 2008; 3:10-11.
  8. Finkers F, Maring JG, Boersma F, Taxis K. A study of medication reviews to identify drug-related problems of polypharmacy ­patients in the Dutch nursing home setting. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 2007; 32(5):469-76.
  9. Roberts MS, Stokes JA, King MA, Lynne TA et al. Outcomes of a randomized controlled trial of a clinical pharmacy intervention in 52 ­nursing homes. British Journal of Clinical Pharmacology. 2001; 51(3):257-65.

(Publisert i NFT nr. 3/2009 side 16.)