Tekst: Morten Jonassen, cand.pharm.

Influensapandemien var høyst tilstedeværende, også på Farmasidagene. Denne pandemien har de utroligste følgevirkninger, ikke bare på pasientnivå, men i samfunnet for øvrig. Farmasøytene fikk sin rekvireringsrett 5. november, samme dag som Farmasidagene 2009 åpnet. Gratulerer kjære kolleger, denne tilliten er vel fortjent!

Fraværende apotekspersonale. En av de mer uheldige uforutsette følgevirkninger av influensaen så vi så tydelig ved fraværet av deltakere fra apotekene. De var ute på landets apotek og kjempet for utdeling av antiviralia til folket, og utstillingsbodene deres sto tomme og forlatte igjen på messen.

Imens danset rottene på bordet. Det rystende er at uvedkommende hadde tatt seg til rette i boden til den ene apotekkjeden. Aktivitetene deres foregikk med de flotte ordene på bodens helseblå vegger i bakgrunnen: «Karriereplanlegging», «videreutdanning», «faglige kurs», «lederkurs», «driftskonsesjonærutdanning», «farmasøytiske tjenester», «legemiddelsamtale», «legemiddelgjennomgang», «helsefaglig rådgivning» – alt sammen ting som vitner om et sterkt og rent faglig fokus, samt stort hensyn til de ansattes kompetanseheving, trivsel og karrieremål. En flokk opportunistiske spesialister med en ganske annen agenda hadde tatt seg til rette her, og solgte sine visjoner. I to dager sto de der, med Zendium-smil og sjarmerende støvsugerselgerblikk. Store skilt ønsket velkommen til «make-up-kurs fredag» og «still deg i kø og få lagt make-up hele lørdag». Halve teamet lokket til seg folk ved hjelp av caffe latte i urbane pappkrus med lokk, mens resten spredte det glade budskap om rouge, concealer, shimmer, mascara – og glød.

Skjult agenda. Det frustrerende i denne sammenhengen, var at en uskyldig part som ikke engang var til stede for å forsvare sine faglige slagord, ble misbrukt i markedsføringen av sminkeprodukter. Den flotte blå veggen kunne ha talt for seg selv, og med overbevisning. Men hele dette varme budskapet ble slukt av Hollywood-ståket som foregikk i forgrunnen.

Må stå sammen. Vi må håpe at alle apotekkjedene igjen er på plass med full faglig styrke til neste års Farmasidager. Skulle liknende skje igjen, bør arrangører og øvrige med «apotek i våre hjerter» gripe inn og sørge for at de uvedkommende får beskjed om hva vårt stolte yrke handler om. Kanskje de jo rett og slett hadde gått feil, og egentlig skulle vært på Alternativmessa som ble arrangert på Lillestrøm samme helga?

(Publisert i NFT nr. 12/2009 side 35.)