Tekst: Khaledabadi Mehdi, farmasistudent, Universitetet i Oslo

Nesten alle apotek mottar falske resepter via faks, telefon eller ved personlig innlevering i løpet av året. Mange av disse oppdages og ekspederingen stoppes fra apoteket. I mange tilfeller anmelder apoteket de som prøver å forfalske resepter, til politiet. Jeg synes dette er et viktig tema å sette fokus på, da forfalskning av resepter er økende og slike hendelser krever ekstra arbeid og ikke minst tap av tid og penger. Etter noen måneders erfaring som praktikant på apoteket, har jeg fått en idé om en enkel løsning for å hindre slike forfalskninger.

Ved mottakelse av faks-/telefonresept kan rekvirenten bruke en spesiell kode som er hemmelig for pasienten. Jeg kaller det «Sikkerhetskode». Sikkerhetskoden kan gis til alle rekvirenter, og alle landets apotek skal ha en oversikt over alle sikkerhetskodene i deres datasystem for å kontrollere rekvirentens identitet.

Sikkerhetskoden kan skrives på resepter som fakses til apoteket, og etter kontroll kan apoteket bruke tusj for å skjule koden før ekspedering skjer. Når rekvirentene gir sikkerhetskoden personlig til apotek- ansatte via telefonresept, kan rekvirentens identitet kontrolleres via apotekets datasystem og sammenliknes med ID-nummeret. Så det er en ekstra god grunn å ha en sikkerhetskode.

Mottakelse av personlig levering av forfalskede resepter varierer fra apotek til apotek, og er i størrelses orden 1 til 60–70 (sjelden) per måned. Eksempelvis er noen vaktapotek mer belastet med falske resepter enn de andre apotek i landet. I gjennomsnitt får disse apotekene to til fire forfalskede resepter hver dag. Ekspedering av forfalskede resepter som leveres personlig til apoteket kan stoppes i svært mange tilfeller hvis rekvirentene bruker en særskilt reseptblankett, for eksempel vannmerking av resept med serielt nummer (frastjålne resepter kan kontroleres via serielt nummer), ekstra sikkerhetsmerke (hologram-logo på resepten), eller bruk av glitter i arket under produksjon. Disse gjør det svært vanskelig for de som ønsker å forfalske resepter. (Men hva med stjålne reseptblokker?) Dette er et ekstra sikkerhetssystem og prisen for et A4-ark er rundt 25 til 50 øre. Med dette kan man implementere et nytt system før den elektroniske resepten eventuelt kommer på plass.

Forfalskning av resepter er et stort problem, som har negativ innvirkning på samfunnet, og vi er nødt til å hindre det.

Ideen har jeg formidlet videre til noen leger. Alle har vært enige i at sikkerhetskoden og spesielle reseptblanketter kan være en god løsning frem til elektroniske resepter kommer i bruk.

Jeg oppfordrer Helsedepartementet, Statens legemiddelverk, Legeforeningen og Apotekforeningen til å ta denne ideen seriøst.

(Publisert i NFT nr. 12/2009 side 35.)