Legemiddelmangel har lenge vært en internasjonal utfordring, som har blitt ekstra tydelig under koronapandemien. Realisering av Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo, strategisk plassert i hjertet av innovasjonsområdet Oslo Science City, blir viktig for å bygge økt legemiddelberedskap i Norge.

Nybygget for kjemi, farmasi og livsvitenskap skal reises ved Universitetet i Oslo (UiO) som Norges største bygg for forskning, utdanning og innovasjon. Norges fremste forskere skal flytte inn, der en avansert instrumentpark vil bidra til å skape attraktive betingelser for økt samarbeid med internasjonale toppforskningsmiljøer. Farmasøyter, kjemikere, medisinere, fysikere, molekylærbiologer, bioteknologer, biostatistikere og bioinformatikere vil jobbe sammen i nybygget om forskning og utdanning av kandidater som blir sentralt for å sikre norsk legemiddelberedskap.

Legemiddelmangel er et økende globalt og nasjonalt problem. «Kombinasjonen av høy sannsynlighet og store samfunnsmessige konsekvenser gjør legemiddelmangel til ett av scenarioene med høyest anslått risiko for samfunnet.» (NOU 2019:13: Når krisen inntreffer). At dette ikke er tomme ord, fikk vi bevis på da pandemien rammet landet. 15. mars så Legemiddelverket seg tvunget til å rasjonere diabetesmedisiner, av frykt for at hamstring skulle tømme de nasjonale lagrene. I februar i år kom Helsedirektoratet med en rapport om legemiddelberedskap og legemiddelproduksjon, der et av de foreslåtte tiltakene er «Utarbeide en nasjonal strategi for opprettholdelse av norsk produksjonskompetanse».

Med fasilitetene i det nye Livsvitenskapsbygget settes vi ved UiO i stand til å utdanne kandidater med kompetanse til å møte denne utfordringen, blant annet flere farmasøyter med den produksjons- og kvalitetskompetansen som legemiddelindustrien og samfunnet etterspør. Det skal skje som et tett samarbeid mellom fagmiljøer og i samarbeid med næringsliv både i og i tilknytning til bygget. Lokalisering av tverrfaglige forskningsmiljøer i bygget med tilgang til avansert teknologi vil legge godt til rette for utvikling av nye utdanningstilbud innen etterspurte områder som medisinsk teknologi og bioteknologi. Utvikling av de nye typer av vaksiner krever meget høy grad av tverrfaglig kompetanse. I denne sammenheng er det særdeles viktig at Livsvitenskapsbygget er sentralt plassert i hjertet av innovasjonsområdet Oslo Science City, omgitt av våre store samarbeidspartnere Oslo universitetssykehus, Sintef og Forskningsparken samt en rekke bioteknologibedrifter. Lokaler, utstyr og samhandlingsarenaer i det nye bygget vil være helt avgjørende for å skape flere arbeidsplasser i bioteknologiske satsinger. Det planlagte innovasjonssenteret i nybygget får i denne sammenheng en viktig rolle.

For å møte behovet for økt legemiddelberedskap i Norge er vi avhengige av at Livsvitenskapsbygget realiseres i sin helhet der fagene kan smelte sammen og forskning og innovasjon får vekstmuligheter. Da kan vi skape tverrfaglig forskning, utdanne flere kandidater, utvikle nye studieprogrammer som samfunnet etterspør og ikke minst øke samarbeidet med industrien om legemiddelteknologi og legemiddelproduksjon.

Stillstand: Byggingen av Livsvitenskapsbygget har stått stille i forbindelse med at økonomien diskuteres. Foto: Tore Rasmussen Steien

(Publisert i NFT nr. 9/2020 side 46.)