Hvem er du, og hva betyr etikk for deg / hvilket forhold har du til etikk i arbeidshverdagen?

— Jeg er leder i Farmaceutene, med ansvar for over 4500 medlemmer og skal fronte farmasøyter og­ ­farmasøytisk kompetanse i Norge. Etiske ­dilemmaer er jo alltid der i større eller mindre grad. Som leder ­hender det at våre nåværende interesser står i ­motstridende forhold til våre ­fremtidige interesser, eller at noen gruppers ­interesser står i konflikt med en annens gruppe interesser. For meg er det viktig å ­reflektere over hvilke konsekvenser foreningens og mine valg har for alle nåværende og ­kommende ­medlemmer, den farmasøytiske profesjon og pasientene.

Kan du nevne et etisk dilemma du har opplevd i ditt arbeid og si litt om hvordan du løste situasjonen?

— Min forrige stilling var som leder i industrien hvor jeg satt i lederteamet for Danmark og Norge – det var engasjerte ansatte med høyt arbeidspress, som var dedikert til å innfri økte forventninger fra moder­selskapet til høy vekst. 

Det var spesielt én situasjon der en ansatt trengte betydelig veiledning og støtte for å levere forventede resultater. Med over 90 reisedager i året, lange arbeidsdager og tre små barn, var jeg nødt til å gå noen ­runder og vurdere hva jeg skulle prioritere; mer oppfølging og støtte til den ene ansatte ville gå på bekostning av min tid med ­familien eller andre ansatte og/eller egne leveranser, som igjen ville påvirke ­bedriftens resultater. Samtidig som mindre støtte til den ansatte ville påvirke vedkommendes leveranser og mulighetene for å utvikle seg, og igjen bedriftens resultater.

Når jeg har stått i slike dilemmaer, ­finner jeg at ­dialog er viktig. En er ikke alene i situasjonen, og de andre partene syns også det er ubehagelig. ­Erfaringen min er at den andre parten ofte blir lettet over at temaet blir brakt på bane fordi de har kjent på det selv. Eller de er takknemlige for å få vite hvilket dilemma du står i fordi utfallet ­påvirker dem. Gjennom dialog har de muligheten til å hjelpe deg eller påvirke deg gjennom å belyse saken fra sin side. Ofte har vi funnet andre løsninger enn jeg har sett muligheten for alene. Og hvis det er et valg jeg har måttet gjøre alene, så har jeg alltid funnet en å diskutere med – for å lette på trykket og igjen se saken fra flere sider og se etter andre muligheter. 

Hva forventer/trenger du av Etikkrådet for farmasøyter i Norge / hvordan kan Etikkrådet bidra til å løfte etisk bevissthet for farmasøytprofesjonen?

— Etikkrådet er viktig for å minne oss om at også de mindre dilemmaene er der og at vi må diskutere sakene for å belyse etikken fra ulike vinkler og om mulig, finne bedre løsninger. Etikkrådet kan også ­utfordre oss på at det ikke finnes en rett eller gal lø­sning og at andre personer kan vektlegge andre momenter og gjøre andre vurderinger enn oss selv.

(Publisert i NFT nr. 2/2021 side 30.)