På Farmatid.no 29.1.21 leser jeg at leder for Farmaceutene, Urd Andestad, mener at det må stilles strenge krav til sykepleiernes legemiddel­regning (1). Her er vi helt enige. Regneferdigheter er sentralt for at pasientene skal få riktig dose legemiddel. Men legemiddelfeil skyldes ikke bare regnefeil. Det skjer også at både preparater og pasienter forveksles. Derfor er jeg glad for at kravet om feilfri medikamentregningstest i den nye studieforskriften er erstattet av et krav om at ­studentene skal kunne «planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder legemiddelregning, og kvalitets­sikre den enkelte pasients legemiddelbruk».

Les også: Farmaceutene er kritisk til lavere krav til medikamentregning for sykepleiere 

I den nye studieforskriften vektlegges forståelsen for legemiddelhåndtering og kontroll­systemer. Det betyr ikke at studentene ikke skal kunne regne ut både doser og dråpetakt – vi skal fortsatt lære dem medikamentregning. «Vil du ha sykepleiere som ikke kan regne fra gram til milligram?», spør Urd Andestad (2). Nei takk, og jeg vil ikke ha en farmasøyt som ikke kan det heller. Men jeg tror ikke matteprøve er løsningen verken for sykepleiere eller farmasøyter. Et krav om 100 prosent riktig på en prøve gjør ikke nødvendigvis at man regner riktig hver eneste gang resten av yrkeskarrieren.

Det høye antallet feilmedisi­neringer i norsk helsevesen viser at vi har et åpenbart ­forbedringspotensial. Farma­søytene har lenge hatt en ­studieplan som har ivaretatt helheten rundt legemiddel­håndtering og det har sykepleierne også fått nå. Andestad bekymrer seg ­hvordan sykepleierne nå skal kunne «beregne dette på slutten av en slitsom vakt, etter våkenetter med ­småbarn i en stresset situasjon» (1). Det er nettopp en stressende arbeidssituasjon vi skal forberede studentene på, og da er det kontrollsystemer som er nøkkelen til null feil. Med denne endringen har syke­pleierne fått en studieforskrift som er bedre egnet til å forberede studentene på arbeidssituasjonen som ­ligger foran dem. Nå er det utdanningsinstitusjonenes oppgave å omsette kravene i forskriften til god undervisning, slik at ­studentene våre er godt rustet til å møte arbeidshverdagen.

(Publisert i NFT nr. 2/2021 side 26.)