Hvem er du, og hva betyr etikk for deg? Hvilket forhold har du til etikk i arbeidshverdagen? 

— Jeg heter Radoslaw Kowalski og jobber som ­apoteker på Vitusapotek Nesodden. Jeg har jobbet på forskjellige apotek siden 2006, men jobben på ­Nesodden fikk jeg i 2012. 

Etiske dilemmaer har jeg opplevd flere ­ganger. Men jeg prøver alltid å tenke på hva som er best for ­pasienten. Av og til som etterpåklokskap kommer nye tanker: «Har jeg vurdert situasjonen riktig? Kunne det bli gjort annerledes eller på en bedre måte?» I ­jobben som farmasøyt kan man ikke glemme at etisk ­vurderinger tas i tillegg til den farma­søytiske, i nesten hver eneste situasjon. 

Kan du nevne et etisk dilemma du har opplevd i ditt arbeid og si litt om hvordan du løste situasjonen?

— Ja, jeg kan nevne noen situasjoner fra ­jobben min. Et dilemma man kan oppleve, er når det ­mangler medisiner på apotekets lager: «Skal jeg ringe nabo­apoteket og høre om de har produktet? Eller skal jeg tilby å bestille denne medisinen, slik at kunden ­henter den her på apoteket?» Etter etiske retningslinjer er farmasøyter ansvarlig for ­distribuering og bruk av legemidler til beste for pasientene, altså hjelpe kunden, men på den andre siden har vi lojalitetsplikt overfor arbeids­giver, altså passe på økonomien. Så det varierer ­fra gang til gang hva jeg gjør, men jeg tilbyr først begge ­alternativene, og hører hva pasienten ønsker. Jeg prøver både å hjelpe kunden og samarbeide med våre kolleger hos konkurrenten.

Et annet eksempel er når kunden har lest mye om medisinen på internett, men har kanskje forstått litt feil. H*n kommer på apoteket, og vil bruke aspirin hver dag for å forebygge hjerneslag. Da har jeg et dilemma til. Man skal respektere andre individers påstander, men ikke glemme at vi skal fremme ­farmasøytisk kunnskap til enhver tid, og presisere det til kunden på en hyggelig måte. Vedkommende har kanskje tenkt på det samme virkestoffet, men ikke at det forekommer i ulike former og styrker.

Hva forventer/trenger du av Etikkrådet for farmasøyter i Norge, og hvordan kan Etikk­rådet bidra til å løfte etisk bevissthet for farmasøytprofesjonen?

— Jeg forventer at Etikkrådet samarbeider med både farmasøyter og deres arbeidsgivere, og ­påpeker hele tiden hvor viktig det er å drive yrket vårt på en etisk forsvarlig måte. Vi farmasøyter har veldig stor tillit blant våre pasienter, og vi må ikke miste den. Derfor er det viktig å ha et forum hvor alle farmasøyter kan utveksle sine erfaringer, og bli enda bedre forberedt på hendelser der det oppstår etiske dilemmaer.

(Publisert i NFT nr. 3/2021 side 26.)