Forfatteren og journalisten Niels Christian Geelmuyden har skrevet en rekke populærvitenskapelige bøker med titler som «Sannheten på bordet» og «Sannheten i glasset». Hans forrige utgivelse, «Pillebefinnende», ble anmeldt i NFT nr. 9/2017, og Kjell H. Halvorsen oppsummerte den som en velskrevet bok som majoriteten av farmasøyter bør lese.

I «Spermageddon» tar Geelmuyden for seg sædkvalitet og fruktbarhet hos menn, og han går grundig til verks. Boken er delt i fire deler, men første delen er den klart mest omfattende.

I den første delen beskriver han først hvilke parametere forskere bruker for å vurdere sædkvalitet og han ser på hvordan kvaliteten på urovekkende måte er redusert gjennom flere tiår. Videre følger han opp med en lang rekke faktorer som ser ut til å ha en sammenheng med redusert sædkvalitet og fertilitet. Disse ­faktorene spenner fra pesticider, tungmetaller og plastmykgjørere til høyt konsum av kjøtt og fete meieriprodukter, sukker og springvann (!). Han drøfter også arvelighet, alder, høy ­temperatur for testiklene og intervall mellom utløsning som mulige forhold som kan påvirke. Alle faktorene som beskrives er belagt med vitenskapelige studier og ofte med direkte sitater fra ledende forskere innen reproduktiv helse og fertilitet.

Forfatteren har altså funnet en god mengde studier som viser sammenheng mellom for eksempel blodkonsentrasjon av et kroppsfremmed stoff og redusert sædkvalitet. Stort sett klarer han også å skille mellom sam­varians og årsakssammenheng, men det er noen eksempler på det motsatte.

Selv om Geelmuyden beskriver svært mange mulige faktorer, så kan det se ut til at mange faller inn under tre grupper som man allerede vet en god del om i forbindelse med reproduksjonsmedisin. Dette gjelder ­hormonforstyrrende stoffer (østrogenliknende og antiandrogene), stoffer som øker mengden av oksidativt stress samt tungmetaller. Vi som er interessert i toksikologiske og farmakologiske effekter, hadde gjerne sett mer detaljer på disse virkningsmekanismene, men det kan være at vi utgjør en mindre del av bokens generelle publikum.

I del to av boken ser Geelmuyden på hvordan sædkvalitet kan være en indikator for menns generelle helse, og i del tre viser han at faktorene som trolig påvirker ­reproduktiv helse for mennesker også ­gjelder for dyr. Begge disse delene er ganske korte. Den fjerde og siste delen er viet til hvilke ­tiltak menn kan gjøre for å opprettholde god sædkvalitet. Denne speiler selvfølgelig i ­betydelig grad første del av boken og de mulige ­årsakene forfatteren beskrev der.

Legemidler og deres mulige effekt på sædkvalitet utgjør bare en liten del av denne boken, og brorparten av disse legemidlene passer allerede inn i teorien om hormon­forstyrrende stoffer. Det dreier seg ikke ­uventet om kjønnshormoner og kortikosteroider, men også esomeprazol og enkelte antibiotika blir nevnt.

«Spermageddon» er på rundt 240 sider pluss referanser, og forfatteren går igjennom en stor mengde studier, bøker og personlige sitater. Jeg kunne nok ønske at forfatteren reduserte noe på mengden sitat og heller tok seg tid til å drøfte de viktigste mer inngående. Det er vanskelig å vurdere kvaliteten på alle de underliggende studiene uten videre, men de fleste er publisert i anerkjente tidsskrift. Kilder som «march-against-monsanto.com» kunne med fordel vært droppet selv om ­forfatteren er sterkt kritisk til den amerikanske ­produsenten av ugressmidlet ­Roundup. Forfatteren ­forsøker nemlig ikke å være objektiv når han skriver om tema som opptar ham sterkt, slik som fordelene med økologisk landbruk eller det han oppfatter som farer ved ­genmodifiserte organismer (GMO) i matproduksjon. Han har også en del små, nærmest ­kon­spiratoriske stikk mot blant annet myndigheter, matprodusenter og legemiddelfirma. Jeg synes alt dette er helt greit å forholde seg til for en kritisk leser.

Bør du lese denne boken som farmasøyt? Vel, det er feil spørsmål. Som farmasøyt er du selvfølgelig interessert i helsespørsmål og medisin i et mye bredere perspektiv enn bare det som angår legemidler. Geelmuyden har skrevet en interessant og tankevekkende bok. Det er heller ikke sikkert du er enig i alle forfatterens konklusjoner, men når du har lest den forstår du uansett mye om forplantningsevnen som ser ut til å være i fritt fall.

(Publisert i NFT nr. 8/2019 side 52)