I artikkelen Vil tilby legemiddelgjennomgang på legekontoret (NFT nr 8/2021) forteller Haakon Rosland, Torbjørn Nygård (nyutdannede farmasøyter fra UiB) og Marie Benedicte Løken (sisteårs student ved Senter for farmasi) om sitt initiativ for å tilby legekontor legemiddelgjennomganger. Det har vært utprøvd ved Alrek legekontor, og ble tatt veldig godt imot. Som leder ved Senter for farmasi, Universitetet i Bergen (UiB), er jeg stolt over å ha studenter som tar slike initiativ, som ser et behov og utvikler en tjeneste som kan fylle det. 

Samtidig kommer Rosland med uttalelser som har skapt reaksjoner: «En av grunnene til at vi hadde lyst til å starte, var for å skille apotekvirksomhet fra sånn rådgivnings­virksomhet. Vi ser på det som, om ikke en reell interessekonflikt, så kan det se ut som det», og han fortsetter: «Det er også det vi ser fra legenes side. De vil ikke bruke apotek fordi de ser på dem som en kommersiell bit av farmasien.»

I NFT nr. 9/2021 kommenterer leder for Apotekforeningen, Per T. Lund, på dette, og påpeker at apotekfarmasøyter er helsepersonell med stor yrkesstolthet, som er opptatt av riktig legemiddelbruk og kunders og pasienters ve og vel. 

Les også Elin Ørjasæters kommentar: Privatpraktiserende farmasøyter: fremtidens helsetjeneste?

Mange leger er kritisk til apotekmodellen

Så langt er jeg enig med begge parter. Som en som i flere år tilhørte forskningsgruppe for allmennmedisin, og i min forskning der jeg har intervjuet leger om samarbeid, hørte jeg stadig uttalelser som dem Rosland henviser til, og det er ingen hemmelighet at mange leger er kritiske til den nåværende apotekmodellen. Jeg har hyppig gitt de samme argumentene som Lund ytrer: Leger sin inntjening er også knyttet til reseptskriving, uten at vi nødvendigvis mistenkeliggjør deres faglighet av den grunn. Farmasøyter er helsepersonell som følger sin yrkesetikk, lover og regler med det formål å bidra til best mulig legemiddelbruk. Det vet jeg de unge farmasøytene også er enige i – de har alle tre arbeidet i apotek selv. 

Vi bør tåle å diskutere utfordringene

Samtidig er jeg mer skeptisk til Lunds uttalelse om at hvis vi skal få til et godt samarbeid mellom farmasøyter og leger, er den eneste veien å ikke kritisere vår egen profesjon, eller «ikke mistenkeliggjøre hverandre» som han skriver. Jeg tror at vi, særlig innad i vårt fagtidsskrift, bør tåle å diskutere åpent utfordringer som kan ligge i måten apotekene driftes, og hva det har av betydning for tillit. Når flere og flere apotek må klare seg med svært stramme driftsbudsjett, når mange apotek har kun én farmasøyt på jobb om gangen, når vi opplever saker rundt mersalgskonkurranser som det Helsekontrollen avslørte i 2019, da er det faktisk et tegn på en velfungerende profesjon at vi tør å snakke åpent om det. Jeg har møtt helsepersonell i sykehjem og hjemmetjenester som kontakter apotek om samarbeid rundt legemiddelgjennomganger, men får avslag fordi de ansatte ikke har kapasitet. Og her må andre korrigere meg hvis jeg tar feil, men jeg mener også å ha hørt at vi ikke har nådd ønskede måltall i gitt medisinstartsamtaler i apotek. Når vi har gjort forskning på diabetestjenester i apotek, har vi også hatt utfordringer med å oppnå de ønskede antall kundemøter. Jeg tror en viktig grunn til dette er at de ansatte er ekstremt presset, og det er vanskelig å bruke den nødvendige tiden som disse tjenestene krever når det samtidig står 15 kunder og venter. 

Derfor kan også tjenester som den Rosland, Nygård og Løken tester ut, være nødvendig. Og jeg tror også at tillit som bygges til uavhengige farmasøyter på legekontor, vil bidra til at fastlegene jevnt over får opparbeidet tillit til farmasøyter, som også vil smitte over på apotekene, og bane vei for liknende tjenester fra dem. 

Jeg har stor respekt for det arbeidet Per T. Lund og Apotekforeningen gjør med å fremme apotekene som fagarena. Jeg tror ikke det er truet av at entusiastiske, nyskapende farmasøyter prøver ut andre løsninger. 

Les også: Vil tilby legemiddelgjennomgang på legekontoret

Les også: Sammen står vi sterkere

Les også: Privatpraktiserende farmasøyter: fremtidens helsetjeneste?