Apotekene er uten sammenlikning den største og viktigste arbeidsplassen for farmasøyter. Farmasøyter er helsepersonell underlagt helse­personelloven. Begge deler er åpenbart for de fleste, men må likevel minnes om innimellom.

I NFT nr. 8/2021 kunne man lese om ivrige og flinke masterstudenter i ­farmasi, som har startet et pilotprosjekt med farmasøyter som gjør legemiddelgjennomganger på legekontor. Det er et spennende og godt initiativ. Det er viktig å utforske hvordan farmasøyter og leger kan samhandle bedre.

Les også: Vil tilby legemiddelgjennomgang på legekontoret

Les Elin Ørjasæters kommentar til Per T. Lund: Privatpraktiserende farmasøyter: fremtidens helsetjeneste?

Men man kan bli litt nedstemt av å lese konklusjonen om at man bør skille legemiddelrådgiverrollen fra apotek. Jeg opplever at apotekfarmasøytene i det store og det hele har stor yrkesstolthet, og at de er seg bevisst rollen som autorisert helsepersonell. De er opptatt av kundenes og pasientenes ve og vel. Slik jeg kjenner apotekene, er de opptatt av riktig legemiddelbruk. Det er ikke i noen motsetning til at de er ansatt i virksomheter som er avhengig av inntjening. Legene tjener ekstra på prøvetaking og reseptskriving, men jeg mistenker dem ikke for å pushe prøver og piller av den grunn.

Når jeg hører påstander om at ­apotekfarmasøyter ikke klarer å skille mellom faglig rådgivning og kommersiell drift, blir jeg trist. Det blir ekstra trist hvis nye og kommende farmasøyter mener den faglige integriteten til apotek­farmasøytene ikke strekker lenger enn til lommeboka.

Apotekenes hovedoppgave er å sørge for at pasientene får de legemidlene de har bruk for og å bidra til at legemidlene brukes riktig. Jeg opplever at apotekfarmasøytene hver eneste dag sørger for at dette viktige samfunns­oppdraget til apotekene blir oppfylt. Det skjer i tråd med yrkesetikken, farmasøyt­rollen og lov- og regelverk.

Så vil jeg tilføye at apotekene og apotekfarmasøytene gjerne skulle hatt muligheten til å følge opp legemiddel­behandlingen enda bedre, for eksempel i form av flere strukturerte tjenester som Medisinstart for flere pasientgrupper og legemiddelgjennomgang. Selvsagt i dialog med behandlende lege, slik disse unge farmasøytene har vist et godt eksempel på. Apotekene vil være den viktigste arenaen for god veiledning tilknyttet legemiddelbruk også i årene fremover. Det faglige innholdet for apotekfarmasøytene skal styrkes, ikke svekkes. Jeg er også sikker på at vi i fremtiden vil se mer utstrakt samarbeid mellom legekontor og apotek. Men for å komme dit, må vi farmasøyter ikke mistenkeliggjøre hverandre. Det er det nok av andre som gjør.

(Publiser i NFT nr. 9/2021 side 45.)