Roger Karlsen
cand.pharm.

Tidligere bestemte legemiddel­avdelingen i Helsetilsynet hvem som skulle utnevnes til apo­teker. Praksis har vist at hadde du jobbet noen få år som legemiddelinspektør ansatt i Helsetilsynet, var du garantert et ­økonomisk bra apotek på populære ­steder, for eksempel i Oslo. Du kunne velge og vrake i apotek. Var dette et sunt system? Bukken og havresekken, spør du meg. Hvorfor var det ingen som skrev noe? Farmasøyter som søkte apotek, var redde for at dette kunne slå tilbake på dem. Videre var tette bånd mellom ­Helsetilsynet og Norges Apotekerforening (NAF) blant de forhold Sosialdeparte­mentet ikke likte. Det ble satt ned utvalg som igjen førte til den nye apotekloven.

For noen år siden mente farmasøyt Bengt Axel Wallin at han en rekke ­ganger var ­forbigått i apotekutnevnelser. Han tok opp kampen og gikk til rettssak mot ­Helsetilsynet. Han vant en knusende seier. Blant annet ble tildelingen av Vadsø ­apotek kjent ugyldig. Dette skjedde etter at en annen apoteker hadde virket som ­apoteker i mange år! Slå den! Dessuten kunne ikke rådgivende utvalg til apotek­bevillinger (representanter fra NAF, Norges Farmaceutiske Forening og ­Farmasiforbundet) fortsette sin ­praksis med ikke å begrunne sine råd. Men ­utvalget ­fortsatte sin ulovlige ­praksis med ikke å skrive begrunnelser. Jeg vet at NAF var klar over dette, men man valgte å sette en rettskraftig dom til side!

Wallin, som inntil da var en taper i det gamle systemet, fremstilles i dagens ­system i media som en vinner. Jeg har ­tilfeldigvis sett tre bortimot helsides artikler i Aftenposten der blant annet hans lave utsalgspriser blir fremhevet.

Inntil for cirka 25 år siden var alle ­apotekere garantert en minsteinntekt: topplønn provisor pluss bestyrertillegg. Dette fikk du uansett om du jobbet 20 timer i uka eller du bodde på 5-stjerners hotell på FIP-kongress. Helsetilsynet lot en horribel ordning skje selv om de visste at det var apotekere som utnyttet systemet.

(Publisert i NFT nr. 10/2013 side 48.)