Tekst: Per Kristian Faksvåg, fagdirektør i Apotekforeningen

Jeg er glad for å registrere at det ­finnes driftige, unge farmasøyter som tør å stikke hodet frem. I så måte var det interessant å lese om Maja Anette Flønes Monsen og Tove Julie Evjens prosjektplaner i NFT nr. 11/2013. 

Jeg skal avstå fra å mene noe om ­innholdet i prosjektforslaget til ­Monsen og Evjen, men har behov for å svare på den kritikken som blir fremsatt om apotekenes initiativ for å fremme riktig legemiddelbruk. 

Når Monsen, basert på egen ­erfaring i apotek, karakteriserer ­kampanjen Nye blodfortynnende 2013 som ikke spesielt vellykket, kan man lure på hvilke vurderingskriterier som legges til grunn. Selv sitter jeg med dokumentasjon på at mer enn 23 000 pasienter, som ­bruker blodfor­tynnende legemidler, har fått en utvidet og strukturert informasjon om legemiddelbruken sin i apotek i løpet av kampanjeperioden. Dette er en ekstra oppfølging som de ikke ville fått hvis det ikke var for det ­initiativet og den utfordringen som Apotek­foreningen og våre medlemmer tok for cirka ett år siden. Mer enn 200 ­pasienter har fått helsehjelp i ­apotek knyttet til denne kampanjen, en hjelp som i mange tilfeller har vært livsviktig. 

I tillegg blander Monsen sammen informasjonskampanjen Nye blodfortynnende 2013 og prosjektet ­Oppstartsveiledning. Et forprosjekt, for å utvikle tjenesten Oppstarts­veiledning, ble gjennomført våren 2013 i åtte utviklingsapotek. Dette skal videreføres i et større prosjekt ­apotekbransjen skal gjennomføre i 2014/2015 for å dokumentere at en ekstra innsats med to oppfølgingssamtaler i apotek for å sikre en god start på legemiddelbehandlingen, kan ha positiv helseeffekt og være ­samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Jeg er ikke i tvil om at de cirka 3000 farmasøytene som jobber i landets apotek kan utgjøre en forskjell for riktigere legemiddelbruk. Jeg håper at uttalelsene fra Monsen ble gitt i et øyeblikks frustrasjon og utålmodighet på vegne av eget prosjekt. 

Faglig fundert kritikk skal vi lytte til. Personlig synsing bringer ikke profesjonen fremover.   

(Publisert i NFT nr. 1/2014 side 31.)