Hvem er du, og hva betyr etikk for deg. Hvilket forhold har du til etikk i arbeidshverdagen?

— Jeg har mesteparten av yrkeskarrieren fra sykehusapotek, de siste årene fra sykehusleveranser, i tillegg til jobben på Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret). Jeg tenker på etikk som et kompass vi kan bruke for å justere arbeidet vårt. Jeg baserer mye av jobben min og vurderingene ut fra et farmasifaglig ståsted. Men etikken ligger som en ekstra dimensjon som jeg bruker til å justere vurderingene.

 

Kan du nevne et etisk dilemma du har opplevd i ditt arbeid og si litt om hvordan du løste situasjonen?

— I forbindelse med covid-19-pandemien har Mangelsenteret vært involvert i arbeidet med å sikre tilstrekkelig med legemidler for å håndtere ulike scenarier med hensyn til antall smittede. Vi har kommet med råd om hvilke legemidler som burde kjøpes inn og hvor mye. Norge har økonomi og vilje til å betale det som trengs, kanskje på bekostning av andre land med mindre mulighet til å betale. I tillegg har Norge hatt få pasienter på sykehusene og dermed mindre behov for legemidlene enn da innkjøpene ble gjort. Med andre ord har Norge hatt gode lagre i forhold til antall pasienter. I nabolandet vårt, Sverige, har det periodevis vært verre med mangel på enkelte viktige legemidler for behandling av covid-19-pasientene. Da det kom en forespørsel fra Sverige om Norge kunne avse noe av et gitt legemiddel, så opplevdes det riktig å støtte beslutningen om å gi noe til Sverige selv om vi på det tidspunktet ikke visste noe om utviklingen i Norge. Denne covid-19-pandemien har kanskje vist oss at verdens helse og legemiddelforsyning henger mer sammen enn det vi tenker på ellers. Og i en krise som denne så er det kanskje også lettere å se sammenhengen, og selv om man i stor grad har sikret egne interesser, så mistet vi heldigvis ikke evnen til å hjelpe andre.

 

Hva forventer/trenger du av Etikkrådet for farmasøyter i Norge, og hvordan kan Etikkrådet bidra til å løfte etisk bevissthet for farmasøytprofesjonen?

— Jeg synes at små drypp, med reelle eksempler i for eksempel NFT, er en god måte å øke bevisstheten vår. Vi trenger en påminning med jevne mellomrom. 

Jeg mener at vi trenger en dimensjon i tillegg til rent faglige og økonomiske interesser for å gjøre en god jobb overfor kunder/pasienter og sykehusene, og der er Etikkrådet en viktig pådriver.

(Publisert i NFT nr. 5/2021 side 32.)