Hvem er du, og hva betyr etikk for deg? Hvilket forhold har du til etikk i arbeidshverdagen?

— Jeg heter Karianne Kjos Ødegård og er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo. Jeg har jobbet på apotek siden jeg gikk på ­videregående og som farmasøyt siden jeg var ferdig utdannet i 2003. Fra 2008 har jeg vært ­apoteker. Etikk er veldig viktig og følger oss i veldig mye av arbeidet vårt, både som leder i personalhåndtering og i kundesituasjoner. Jeg vil si at i apotek er vi oppe i etiske dilemmaer nesten daglig. Som apoteker (ved Jessheim ­Apotek) har jeg også et ansvar for å lage en god kultur i  apoteket for å håndtere etiske problemstillinger.

Les flere farmasøyter reflektere over etiske spørsmål her.

Kan du nevne et etisk dilemma du har ­opplevd i ditt arbeid og si litt om hvordan du løste situasjonen?

— Veldig mye etikk har en sammenheng med kommunikasjon. Hva man kan si til hvem og på hvilken måte. Jeg har selv vært oppe i situa­sjoner hvor jeg har vært bekymret for en kundes helsetilstand og vært usikker på hvordan jeg skal håndtere det. En hendelse jeg kan trekke frem var en eldre kunde som jeg mistenkte begynte å bli dement. Ut ifra resepthistorikk og kommunikasjon på apoteket oppdaget jeg at vedkommende ikke tok medisinene sine slik h*n skulle – både tok dobbelt dose av noe og glemte andre medisiner. Jeg kjente personens pårørende, og legen var på et legekontor vi ofte har utfordringer med å få tak i, fordi de ikke har direktenummer og ikke svarer på telefon. Det hadde dermed vært enkelt å snakke med pårørende for å løse situasjonen, men på grunn av taushetsplikten kunne jeg ikke det. Hvis jeg ikke gjorde noe med situasjonen var jeg er redd for at h*n ikke tok medisinene sine riktig eller at h*n kunne få forverret helsetilstand hvis h*n ikke fikk hjelp. Skulle jeg bruke tid på å få tak i lege – tid som ellers kunne bli brukt på andre kunder, eller skulle jeg la dette være opp til lege og pårørende å ta tak i selv? Jeg valgte å bruke tid å få tak i lege for å lufte bekymringen min. Det vil si å sitte minst en halvtime i vanlig telefonkø for å få snakke med legen. Men jeg fikk til slutt tak i legen, og det ble satt pris på at jeg sa ifra. Det tok da ikke lang tid før vedkommende fikk multidose og hjemmesykepleie.

Hva forventer/trenger du av Etikkrådet for farmasøyter i Norge, og hvordan kan Etikk­rådet bidra til å løfte etisk bevissthet for farmasøytprofesjonen?

— Det er viktig at vi snakker om etiske ­problem­stillinger, både innad i apoteket og som bransje. At Etikkrådet synliggjør dette og trekker frem ulike caser, er veldig bra. Men vi er sikkert ikke flinke nok til å bruke rådet til daglig. Det er fint at dere minner oss på at dere finnes og hva vi kan bruke dere til.

(Publisert i NFT nr. 2/2022 side 8.)