Tove YtterbøÅrets TV-aksjon til inntekt for Leger Uten grenser har et stort legemiddelfokus, noe som bør ligge et farmasøythjerte nært. Ved å bli med på årets TV-aksjon bidrar du til å bekjempe livsfarlige infeksjonssykdommer i noen av verdens glemte kriser. I tillegg går en del av midlene til å utvikle livreddende medisiner mot glemte sykdommer.

 

Bekjempe malaria, meslinger, hepatitt C, hiv og tuberkulose

Pengene fra årets TV-aksjon vil gå til Leger Uten Grensers arbeid med å bekjempe malaria, meslinger, hepatitt C, hiv og tuberkulose. En del av midlene vil også gå til organisasjonen Drugs for neglected diseases initative (DNDi), som utvikler livreddende medisiner mot noen av verdens glemte sykdommer: sovesyke og kala-azar.

Leger Uten Grenser har valgt etablerte prosjekter med klare formål: Behandle og forebygge infeksjons – og parasittsykdommer i Den demokratiske republikken Kongo, Den sentralafrikanske republikk, Sierra Leone og Bangladesh. Midlene som går til DNDis arbeid er en del av deres etablerte forskning- og utviklingsprosjekter for behandling av parasittsykdommene kala-azar og sovesyke.

Du kan bidra som farmasøyt

Leger Uten Grenser ble startet opp i 1976 av leger og journalister og har gitt seg selv et dobbelt mandat. I tillegg til å rykke ut i kriser, krig og katastrofer skal de også fortelle om det de ser i sine oppdrag.

 

For å samle inn penger oppfordres farmasøyter til å bli med på høstens viktigste søndagstur, Bøsseaksjonen.

 

Færre dør når flere vet! Så en viktig ting du som farmasøyt kan bidra med er å spre informasjon om årets TV-aksjon.

  • i ditt nettverk og på sosiale medier
  • skrive en kronikk
  • holde innlegg om tema i lokalmiljøet, lag, foreninger eller skole

For å samle inn penger oppfordres farmasøyter til å bli med på høstens viktigste søndagstur, Bøsseaksjonen, som gjennomføres 23.oktober kl 16-18 (lokale varianter kan forekomme). Rekrutteringen av bøssebærere pågår nå for fullt i alle kommuner.

Det er også mulig å opprette en Spleis til inntekt for TV-aksjonen Leger Uten Grenser.

TV-aksjonen heier ellers på alle små og store aktiviteter som sprer informasjon og/eller samler inn penger til aksjonen. La kreativiteten være uten grenser!

Aktive famasøyter

Farmaceutene er allerede aktive i årets aksjon ved at de sitter i fylkesaksjonskomitéene som er ansvarlige for TV-aksjonen lokalt. I Vestfold og Telemark er Farmaceutene representert ved Wenche Eie Reiersen og i Agder ved Kristel Nuri. Det planlegges ulike stunt i samarbeid med Legeforeningen og Sykepleierforbundet nå utover høsten.

Mer informasjon om årets aksjon for Leger Uten Grenser finner du på www.blimed.no

Der kan du også melde deg som bøssebærer eller melde deg som annen frivillig om du ønsker å bidra med andre oppgaver.

Sammen skal vi i år redde liv!