En blir stadig minnet om, blant annet på Farmasidagene og i NFT, at informasjon om medisinen som er blitt forskrevet, må forbedres. Hva er det med norsk helsevesen? Hvorfor vurderer dere ikke de forslag som blir foreslått? Forslag som vil gjøre det enklere for helsepersonell å informere? Forslag der også brukere selv, via en app, kan finne det aller viktigste på eget språk?

Undertegnede, som har ideen og mange piktogrammer med aktuelle tekster satt opp i system, men ikke nettløsningen, ønsker at noen vil se på dette, få det i gang igjen (se også kronikk i NFT nr. 4/2021). Denne appen vil som sagt ikke bare være nyttig for pasientbrukere, men for travle helsearbeidere som ikke har tid til å slå opp i Felleskatalogen for enkle detaljer rundt det aktuelle preparatet.

Se eksempelet på legemidlet Selo-Zoc (figur 1): Ved å skrive «sel» på appen (apoteket kan skanne preparatet), får en ganske raskt opp et bilde som dette, det aller viktigste en bør vite om bruk, oppbevaring og forsiktighetsregler, før en tar preparatet.

  • Legg merke til de aktuelle byttepreparatene som alltid bør bli oppført og oppdatert (kan være tidkrevende å finne ellers).
  • Legg merke til teksten på tablettinformasjonen. Det kan være mange variasjoner og påbud av om hvordan ta både tabletter og kapsler (noen piktogrammer har derfor mange variasjoner av tekst).
  • OBS! Vannglasset forteller at det er viktig ikke å legge seg ned når en tar tabletten.
  • Nederst, forsiktighetsregler generelt for alle medisiner.
  • Hvis en vil vite mer om preparatet, bivirkninger, interaksjoner etc., er det også en viderekobling til Felleskatalogen til samme preparat. Noe som er spesielt nyttig hvis en trenger å se de fine videoene om hvordan bruke eksempelvis sin astmamedisin, EpiPen eller injeksjoner en selv må sette.
     

Personlig synes jeg at digitalisering av pakningsvedlegg som Legemiddelverket skal starte med, er unødvendig, da de er for lange, blir ofte ikke lest, og en finner ikke alltid det en ønsker å vite. Da søker en heller preparatet i Felleskatalogen. En bør heller bruke midlene til noe som er utprøvd og som gir den aller viktigste og beste informasjonen.

Denne appen vil bli mest vellykket hvis Felleskatalogen både lager og oppdaterer den, mest på grunn av byttepreparatene som det stadig blir flere av, og som kan føre til alvorlige feil og dobbeltmedisineringer! Appen vil forhåpentlig gi bedre og enklere tilgang på viktig informasjon om de medisinene en bruker, og jeg oppfordrer Helsenorge til å ta kontakt. En app kun for preparater som blir utskrevet til selvbruk. Hvis appen blir oppdatert etter hvert, som Felleskatalogen blir oppdatert, er det en ekstra grunn for at dette vil både forbedre og rasjonalisere god informasjon for pasienten selv, samt for helsepersonell som skal gi informasjon.


(Publisert i NFT nr. 7/2023 side 48)