Apotek er en viktig del av Helse-Norge og fortjener et kritisk søkelys. Slik sett er det gledelig at Tor Atle Rosness, Kaveh Rashidi og Norges Farmaceutiske Forening engasjerer seg i apotekbransjens utvikling gjennom ulike ytringer.

LES OGSÅ: Humbug i apotek vekker mange følelser

Både apotekfarmasøyter og fastleger må gjøre seg fortjent til tillit. I stedet for å skyte på hverandre bør aktørene samle krefter og samarbeide til pasientens beste. Tilrettelegging for bedre samarbeid kan handle både om oppgaveglidning og teknologiske løsninger – og om tillit til kompetanse og intensjoner på begge sider. Dette bør NOU-utvalget for apotek, apotekbransjen og Allmennlegeforeningen gjennom sitt arbeid bidra til å legge til rette for.

Fastlegene har ikke ensidig ansvar for den negative utviklingen i fastlegeordningen; på samme måte kan farmasøytene heller ikke lastes for utviklingen av apotekbransjens rammebetingelser.

I norske apotek jobber det tusenvis av dyktige farmasøyter med legemidler som sitt spesialfelt, som er tilgjengelig for alle uten timeavtale og som er svært bevisst på sin rolle som helsepersonell. Utdanningsinstitusjonene forbereder farmasistudentene på å møte pasienten og ta ansvar for å sikre god legemiddelbruk. Min påstand er at denne kompetansen er en underutnyttet ressurs som Norge ikke har råd til å la være å bruke på en best mulig måte. Her har NOU-utvalget for apotek mulighet for å nøste opp løse tråder og gi klare anbefalinger!

Når vi vet at så mye som 70 prosent av medisinlister inneholder feil ved innleggelse i akuttmottak, og samtidig har en fastlegetjeneste som er overbelastet, er det kanskje grunn til å vurdere lufting av sengetøyet.

Bedre og sammenhengende elektroniske løsninger vil de nærmeste årene bidra til store forbedringer på legemiddelområdet. Her mener jeg at vi samtidig må utnytte farmasøytenes legemiddelkompetanse bedre gjennom tiltak som øker kvalitet av legemiddelbruken. Tiltak som Medisinstart i apotek, legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomganger i sykehus og institusjoner representerer viktige bidrag.

Det skal selvsagt alltid være legen som har ansvaret for pasientbehandlingen og som tar beslutninger om behandling og endring. Men med et godt samarbeid, sterk faglig kompetanse og gode system, kan apotekfarmasøyten bidra til å bedre effekt av legemiddelbehandling, redusere feil og kanskje også avlaste fastlegetjenesten.

Dette er en redigert versjon av et innlegg Christer Bakke Frantzen publiserte på sin LinkedIn-profil 22. mai 2022.

* Forfatteren presiserer at meningene i innlegget er hans egne, ikke et uttrykk for arbeidsgivers synspunkter.

(Publisert i NFT nr. 5/2022 side 21.)