Lekanger, Mjelva og Holman tar i sitt innlegg i NFT nr. 4/2022 opp viktigheten av at ansatte på apotek kan bidra til risikoreduksjon. De sier: «Det kundene trenger er informasjon om hvordan forebygge risikoer når potenslegemidler brukes prestasjonsfremmende og i kombinasjon med stoff med ruspotensial.» Dette er det ikke vanskelig å være enig i.

LES OGSÅ: Hvordan kan apotekene bidra til risikoreduksjon?

Sex og samfunn har ved flere anledninger formidlet viktigheten av at apotekansatte kartlegger bakgrunnen for behovet av Viagra og om reseptfri Viagra er løsningen på potensproblemet eller om det er annen hjelp eller behandling som vil være mer hensiktsmessig. I dag blir somatiske kontraindikasjoner utelukket, men ingen psykologiske eller sexologiske kontraindikasjoner blir drøftet eller vurdert.

Som pasient må en kunne forvente å bli stilt spørsmål som går utover rent medisinske kontraindikasjoner.

Vår erfaring er at unge menn benytter seg av reseptfri Viagra for å prestere seksuelt. Forventningene en har til sin egen penis er svært store, og uroen for at den ikke skal fungere slik pornomytene forteller er desto større. Viagra blir derfor et enkelt virkemiddel som skal løse det som i utgangspunktet ikke er et medisinsk problem, men et sexologisk problem.

Apotekansatte har spisskompetanse når det gjelder riktig bruk av legemidler og ikke minst hvilke virkestoff som ikke kan kombineres. For de av oss som bruker legemidler til behandling av konvensjonell sykdom, er veiledningen apotekansatte gir ofte uvurderlig og vil ofte kunne eliminere alvorlige bivirkninger eller komplikasjoner.

Publikum som oppsøker helsepersonell eller apotekansatte, har forventning om at den en møter har kunnskap og kompetanse. Det blir forventet at en får relevant informasjon og at adekvat veiledning blir gitt, slik at en får best mulig effekt av det legemidlet en ønsker å starte opp med.

Apotekansatte skal bry seg om kundenes sexliv når behandlingen en veileder om hevder å ha en positiv effekt på seksualiteten eller om kombinasjon av ulike virkestoff fører til komplikasjoner og alvorlige helseutfordringer. Det betyr at en som pasient må kunne forvente å bli stilt spørsmål som går utover rent medisinske kontraindikasjoner.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift har den siste tiden satt søkelys på flere problemstillinger knyttet til manglende kunnskap hos apotekansatte når det gjelder seksuell og reproduktiv helse. Dette er svært positivt, men apotekene må i langt større grad gi ansatte relevant kompetanse for å gi kundene trygg og riktig veiledning.

(Publisert i NFT nr. 5/2022 side 20.)