I artikkelen Vil tilby legemiddelgjennomgang på legekontoret (NFT nr. 8/2021) oppnådde vi mer oppmerksomhet enn vi skulle tro, og vi takker alle som har lest og engasjert seg. Vi ønsker å avklare med en gang at apotekfarmasøyter har og viser en høy integritet, yrkesstolthet og ­profesjonalitet, og vårt ønske er ikke å splitte profesjonen, som leder for ­Apotekforeningen Per T. Lund antyder i sitt leserinnlegg Sammen står vi sterkere (NFT nr. 9/2021). Vi er alle tre apotek­farmasøyter, og vet hvor viktig rollen ­apotekfarmasøyter er i helsetjenesten.

Haakon Gravanti Rosland, sykehusfarmasøyt, Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn / Sjukehusapoteket i Bergen og provisorfarmasøyt, Apovest AS, Torbjørn Nygård, stipendiat, Universitetet i Bergen (UiB) og Marie Benedicte Løken, ­masterstudent, Senter for farmasi, UiB og farmasøyt med lisens, Apotek 1

 

Farmasøyter i apotek er autorisert helsepersonell med høy farmasøytfaglig integritet og yrkes­etikk, opptatt av riktig legemiddelbruk og har pasienten i sentrum; de som har ­eierandeler i apotekkjedene kan selvsagt bry seg om pasientene, men utgangspunktet er at de har investert penger og er interessert i avkastning.

 

Forskjell på profesjon og bransje

Det er viktig at vi kan drøfte og diskutere saker fritt i vårt eget profesjonstidsskrift, for det er i diskusjoner man finner løsninger og nye ideer for å fremme vår egen profesjon. Det kan også være ­v­anskelig å nyansere små innlegg, slik at alle poeng for å vise helheten ikke ­alltid kommer frem. Vi er enig i mange av poengene Lund trekker frem i sitt innlegg, ­samtidig er det enkelte uttalelser vi stiller spørsmål ved. I sitt innlegg bruker Lund «apotek» og «apotekfarmasøyter» litt om hverandre. Det er imidlertid viktig å skille mellom farmasøyter i apotek og apotek; Farmasøyter er en profesjon ansatt i ­apotek. Apotek er en arbeidsplass eid av i all hovedsak investorer uten tilknytning til Norge. Det er to grupper med noen sammenfallende interesser, men ­allikevel grunnleggende forskjellig innstilling til ­formålet med apotekdriften: Farmasøyter i apotek er autorisert helsepersonell med høy farmasøytfaglig integritet og yrkes­etikk, opptatt av riktig legemiddelbruk og har pasienten i sentrum; de som har ­eierandeler i apotekkjedene kan selvsagt bry seg om pasientene, men utgangspunktet er at de har investert penger og er interessert i avkastning.

Per dags dato har tre store apotek­kjeder bidratt til å systematisere tilbudet av og øke etterspørselen etter lokale farmasøytiske tjenester. Det har gått 20 år, med blandede resultater som Reidun Kjome, leder for Senter for farmasi ved Universitetet i Bergen, poengterer i leserbrevet Lojalitet og mistenkelig­gjøring. Vi sier ikke at kjedene eller Apotekforeningen ikke har prøvd, men de store resultatene uteblir. Farmasøyter som profesjon kan ikke la seg holde tilbake av dette, men kan bidra til å spre bruken av ­farmasøytiske tjenester, enten det er innenfor eller utenfor apotek. Vår tjeneste vil kunne være med på å åpne dører, slik at farmasøyter og apotek faktisk kan oppnå sitt potensial.

Riktig legemiddelbruk i sentrum

Som autoriserte helsepersonell har ­farmasøyter pasienten i sentrum. ­Veiledning om legemidler bør gjøres av farmasøyter og må tilpasses ­lege­middelbrukeren og tilbys under betingelser som passer dem, enten det er i apotek, på legekontor, på nett, på sykehus eller hjemme hos legemiddelbrukeren. På samme måte som enkelte velger å vaksineres på apoteket fremfor ­legekontoret, kan andre velge å få rådgivning på legekontoret fremfor ­apoteket. Å ha en tjeneste flere steder kan legitimere behovet for selve tjenesten og kvaliteten på tjenestene i apotek. Vi ser på det som positivt at rådgivningstjenester tilbys i flere ledd av helsevesenet. På denne måten blir legemiddelrådgivning lettere tilgjengelig for flere pasienter, men samtidig blir farmasøyten som profesjon også mer synliggjort.

Les også: Vil tilby legemiddelgjennomgang på legekontoret

Les også: Sammen står vi sterkere

Les også: Privatpraktiserende farmasøyter: fremtidens helsetjeneste?

Les også: Lojalitet og mistenkeliggjøring

(Publisert i NFT nr. 1/2022 side 35)