Legemiddelverket melder at de frem til 30. april 2019 har mottatt til sammen 1085 bivirkningsmeldinger etter at over 469 000 personer har blitt vaksinert med minst én dose HPV-vaksine i Norge. 

Legemiddelverket mener bivirkningene i all hovedsak kan regnes som lite alvorlige og har ikke fått melding om dødsfall som kan knyttes til vaksinen. De påpeker også at pasientene stort sett har vært i bedring eller helt friske igjen ved rapporteringstidspunktet. 

— Fordelen ved å gi vaksinen vurderes som langt større enn de mulige ulempene, slår de fast i rapporten.

Les også: — Vi kan se slutten på livmorhalskreft

469 000 vaksinert

Jenter og gutter får i dag tilbud om vaksinering med Cervarix som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Cervarix har vært benyttet i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2017. Før dette ble Gardasil benyttet. Kvinner født i 1991 eller senere har siden 1. november 2016 fått tilbud om gratis HPV-vaksine. HPV-vaksinen Cervarix ble brukt i dette midlertidige programmet, som ble avsluttet 1. juli 2019.

Etter at nesten 230 000 personer er vaksinert med minst én dose Cervarix er det mottatt 273 bivirkningsmeldinger totalt, hvorav 21 er alvorlige.

Etter at over 234 000 jenter er vaksinert med minst én dose av Gardasil, er det mottatt totalt 782 bivirkningsmeldinger, hvorav 91 er alvorlige.

Etter at over 5000 personer er vaksinert med minst én dose Gardasil 9 er det mottatt 30 bivirkningsmeldinger totalt, hvorav fire er alvorlige.

Noe kan skyldes sprøytestikket

Alle bivirkninger meldes på mistanke og vurderes fortløpende av Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket.

De vanligste meldte bivirkningene av HPV‐vaksinene er hevelse og ømhet i armen der vaksinen er satt samt hodepine. Det er også meldt om feber, kvalme/oppkast, diaré og magesmerter. Legemiddelverket understreker at besvimelser og nær besvimelser, med eller uten kramper og pustebesvær (hyperventilering) ikke er uvanlig ved vaksinering og kan skyldes smerter eller ubehag knyttet til nålestikket.