Det skriver Dagens Medisin på sine nettsider.

Slik informasjon har før i år aldri blitt offentliggjort, og planen er nå at slik informasjon systematisk skal offentliggjøres hvert år fremover. 

Alle pengene har ikke gått til honorarer til helsepersonell. 87 millioner kroner av de 140 millioner kronene gikk til forskning og utvikling av nye legemidler. Det resterende beløpet på 53 millioner kroner ble brukt til å lønne helsepersonell i forbindelse med oppdrag, reise og opphold for disse og sponsoravtaler med organisasjoner. 

De fem største legemiddelselskapene Pfizer, Novartis, GSK, MSD og AstraZeneca betalte til sammen ut over halvparten av den samlede summen på 140 millioner kroner.  MSD hadde den største overføringen med 28,4 millioner kroner.

Det er den europeiske legemiddelindustriforeningen (EFPIA) som har besluttet at disse tallene skal offentliggjøres gjennom hele Europa. 

— Vi håper at åpenhet rundt verdioverføringene fra industrien til helseorganisasjoner og helsepersonell fører til økt forståelse for det viktige samarbeidet som foregår, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI) til Dagens Medisin.