Forslaget er en av nyhetene som nå har kommet fra forslag til statsbudsjett 2019, som ble lagt frem av regjeringen mandag 8. oktober.

I en pressemelding sier helseminister Bent Høie at man i Norge har omfattende og verdifulle helsedata som er bygd opp over lang tid.

— Vi er opptatt av at de store investeringene som er gjort i helseregistre og andre datakilder, skal brukes til medisinsk og helsefaglig forskning som er viktig for pasientene, helsetjenesten og samfunnet. Dette er forskning som skal gi pasientene bedre og tryggere behandling og tjenester, sier han. 

Håpet er at helseanalyseplattformen skal kunne redusere tiden forskere i dag må bruke på å samle inn data, og dermed gi forskerne mer tid til selve forskningen.

Regjeringen skriver også at helseanalyseplattformen skal gi mulighet for innbygd personvern. Innbyggerne skal gis mer kontroll over hvordan deres egne data brukes, samtidig som de skal være trygge på at dataene forvaltes sikkert.