I uken før 17. mai kan apotekkjedene opplyse at 50 ansatte har så langt vært smittet av korona. Vitusapotek har hatt 24 smittetilfeller hvorav 15 i apotekene og ni på lager/servicekontor. 

Apotek 1 opplyser at de har hatt rundt 20 smittetilfeller, men at de fleste nå er friske og tilbake i jobb.

Boots har hatt tre bekreftede tilfeller, og kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune er glad de har klart å holde tallet så lavt. 

— Det er mange medarbeidere som har blitt testet for korona, men bare tre som har testet positivt. Vi noterer oss at dette tallet er lavt, og at de smitteverntiltakene vi har satt inn ser ut til å ha fungert godt etter hensikten. Vi er imidlertid forberedt på at det kan komme flere bølger med smitte og anser ikke slaget for vunnet, sier hun i en e-post til NFT.

Les også: Apotekene får ingen refusjon for smitteverntiltak

Nesten 800 i karantene

Boots har hatt 156 i karantene, litt over halvparten på grunn av reise. 

I Apotek 1 økte koronarelatert fravær betraktelig de første ukene i mars, og på et tidspunkt hadde de over 300 personer i karantene, men den siste tiden har tallet vært langt lavere, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Apotek 1, Karina Søby Eidukaitis i en e-post til NFT.

Kommunikasjonsrådgiver Tonje Kinn i Vitusapotek/NMD anslår i en e-post til NFT at også har hatt cirka 300 ansatte i karantene. 

Les også: Uenighet om smitteverntiltakene i apotekene er gode nok

Få stengte apotek

At tallene på ansatte i karantene eller med smitte ble relativt lave etter de innledende karantenene har gjort at det har blitt færre og færre apotek som har holdt stengt, og Apotekforeningen opplyser ikke lengre om hvor mange som er stengt. 

— Det er svært få apotek som er stengt nå, og inntil situasjonen eventuelt endrer seg, så har i samråd med Legemiddelverket sluttet å publisere en slik oversikt, sier administrerende direktør i Apotekforeningen, Per A. Lund i en e-post til NFT. 

Les også: Vitusapotek planlegger permittering ved 20 apotek

Les også: Apotek 1 permitterer flere farmasøyter

Ser positivt på situasjonen

— Hvordan oppfatter dere tilstanden i apotekene når det gjelder smitteverntiltak og smittefare nå?

— Tilstanden i apotekene vurderer vi som tilfredsstillende i den nåværende situasjonen. Tiltakene ser ut til å fungere bra og våre medarbeidere følger opp tiltakene på en veldig god måte. Vi har kommet inn i en fase der en hverdag med smitteverntiltak er den nye normalen, sier Anne Margrethe Aldin Thune.

— Vi opplever å ha god oversikt og kontroll, sier Tonje Kinn i Vitusapotek.

Hun mener apotekene var raskt til å innrette apotekdriften og godt smittevern slik at apotekene kunne holdes åpne og at god kommunikasjon med helsemyndighetene har skapt trygghet.

— Alt i alt opplever vi nå, at vi både har kunnskap, rutiner og hjelpemidler som gjør at smittevernarbeidet fungerer bra. Når det gjelder smittefaren nå er tallene for nye personer som blir smittet lave, men vi er forberedt på at dette kan endre seg raskt. En viktig og positiv erfaring vi har gjort oss så langt, er at ved de apotekene hvor medarbeidere har fått påvist Covid-19, har ikke lokalt helsevesen (kommuneoverleger mv) i noen tilfeller funnet det nødvendig å smitteoppspore kunder vedkommende har betjent – det innebærer at smittevernet i apotek har vært vurdert som såpass godt at smitterisiko overfor kundene våre er vurdert som lav – dette er vi selvsagt svært glade for.  

De to får støtte av Karina Søby Eidukaitis i Apotek 1.

— Smitteverntiltakene i apotek er nå gode, konkluderer hun.

Må være forsiktig fremover

— Hvordan ser dere for dere situasjonen fremover? Hvordan blir tiltakene? Hva blir utfordrende?

— Det viktige nå er å få til en oppmykning av tiltakene på en sikker måte, uten at vi risikerer situasjoner med stor smittespredning. Vi må sikre at aktiviteter som må til for å gjennomføre normal drift kan gjøres på en god måte, uten å gå på akkord med smittevernhensyn som vil være nødvendig i lang tid fremover.
Det er balansen mellom smitteverntiltak, og normalisert drift som er den største utfordringen. Dette er viktig både for våre medarbeidere og kundene. For hele Norge er det avgjørende at hjulene kommer i gang igjen på tilnærmet normalt nivå. Det gjelder også for oss, men vi må fortsette å være ekstra forsiktige med tanke på den kritiske rollen vi har for samfunnet. Vi må sikre at både medarbeidere og kunder fortsetter å følge smittevernrådene, også når samfunnet åpner opp og i lang tid fremover, sier Anne Margrethe Aldin Thune i Boots.

— Tiltakene fremover vil i stor grad handle om å videreføre det vi allerede gjør, følge med på oppdateringer fra helsemyndighetene og være klar til å raskt tilpasse oss endringene dersom en ny smittebølge skulle vokse frem og myndighetene iverksetter nasjonale tiltak. Vi har også nå bedre oversikt over, og tilgang på smittevernutstyr som masker, hansker og desinfeksjonsmidler enn vi hadde for noen uker siden.
Hovedutfordringen akkurat nå er å få kundene våre tilbake i apotekene. Som bransjen ellers opplever vi en nedgang i antall kunder selv om det kan se ut som om det er en liten men positiv økning nå. Alt i alt tror vi apotekbransjen vil komme styrket ut av dette på litt lengre sikt. Pandemien har vist både befolkningen og myndighetene at vi er til stede der folk bor med en utrolig viktig helsekompetanse – det kan bety mye for oss i årene som kommer, sier Tonje Kinn i Vitusapotek.

— De viktigste tiltakene er fortsatt å ikke oppsøke apotek hvis man er syk, god hånd- og hostehygiene, hyppig renhold, pleksiglass, avstandsregler samt oppfordring om kontaktløs betaling. Alt dette er tiltak som vi forventer at vil vedvare frem til smittesituasjonen er helt under kontroll eller det finnes en vaksine mot Covid-19.
Det har vært krevende tider og det vil nok ta tid før vi er tilbake til normalen. Vi er imponert over jobben våre dyktige medarbeidere ute i apotek gjør i disse tider og hvor raskt de har tilpasset seg endringene som er gjort, sier Karina Søby Eidukaitis i Apotek 1.