ACE-hemmere i Norge

  • Legemidler som inneholder kaptopril: Captopril
  • Legemidler som innholder enalapril:Enalapril, Enalapril Comp, Enalapril/Hydrochlortiazid, Renitec, Renitec Comp, Zanipress
  • Legemidler som inneholder lisinopril:Lisinopril, Lisinopril/Hydroklortiazid, Zestril, Zestoretic
  • Legemidler som inneholder ramipril:Ramipril, Triatec
  • Legemidler som inneholder perindopril: Perindoprilarginin
  • Legemidler som inneholder zofenopril: Zofenil, Zofenil Comp

Kilde: Legemiddelverket

Det skriver Lommelegen på sine nettsider.

Det er pasienter som bruker ACE-hemmere som kan oppleve sterke reaksjoner dersom de blir bitt av huggorm.

Ifølge medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket ble giften til en brasiliansk huggormtype utgangspunktet for utviklingen av ACE-hemmere, ettersom giften gjorde at byttedyr fikk blodtrykksfall ved bitt. 

— Hvis du blir bitt av en norsk huggorm, er det veldig sjelden dødelig. Men hvis du bruker ACE-hemmere kan du få enda lavere blodtrykk og dermed få alvorlige reaksjoner, sier Madsen til Lommelegen.

Rundt 165 000 personer i Norge benytter seg av ACE-hemmere årlig, ifølge Legemiddelverket.

Madsen mener at dersom man bruker slike medisiner og blir bitt av huggorm, bør man holde kroppsdelen i ro og kontakte nærmeste legevakt.