Det skriver innkjøpssjef i Ålesund ­kommune, Jonny Indrevåg, i en e-post til Apotek 1 datert 12. november 2018.

Han reagerer på påstandene til Apotek 1 om at Stavanger kommunes bekymringer overfor de andre kommunene i multidose­anbudet var årsaken til at Ålesund ­kommune og Molde kommune ikke ønsket å gjennomføre møter med Apotek 1.
I svaret peker han på en helt annen ­spesifikk årsak til kommunens valg.

«Konserninnkjøp ved Ålesund kommune, som kontraktspart, reagerte på at Apotek 1 tok direkte kontakt med brukersteder for å avtale opplæring på et nytt bestillingssystem og samtidig unnlot å informere Konsern­innkjøp om dette.»

Indrevåg skriver videre at innføring av nytt bestillingssystem er ressurskrevende for kommunene, ettersom både hjemme­tjeneste, institusjoner og it-ressurser vil måtte involveres.

«Tatt i betrakting av at det er svært kort tid igjen av avtaleperioden med Apotek 1, er det naturlig at kommunene på over­ordnet nivå må gjøre en kost/nytte-vurde­ring med tanke på hensiktsmessigheten av å innføre et system som i vesentlig grad ikke kan benyttes etter 1.1.2019.»

Videre påpeker innkjøpssjefen at ­bestilling av legemidler som ikke skal ­pakkes i ­multidose, endose eller flerdose til hjemmeboende ikke er omfattet av den daværende avtalen Ålesund hadde med Apotek 1. Dette gjelder heller ikke for den nye avtalen kommunen har inngått med NMD fra 1. januar 2019. Han mener derfor kommunene må kunne stå fritt til å fastsette hensiktsmessige rutiner for bestilling.

«Ålesund kommune ser klare utfordringer med å operere med to ulike bestillingssystemer. Dette med tanke på ressursbruk og nødvendig vedlikehold av slike systemer, men særlig knyttet til pasientsikkerhet og avtalelojalitet», avslutter Indrevåg.
 

(Publisert i NFT nr. 2/2019 s. 11)