Helsedirektoratet fastslo i mars at apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid og skal testes for koronavirus på lik linje med annet helsepersonell.

Det betyr at hvis du har vært i et av landene som ikke omfattes av karanteneplikt, de såkalt grønne landene, anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI) at du informerer arbeidsgiver før du går tilbake på jobb, at du testet så fort som mulig og ikke har pasientnært arbeid før negativ test foreligger. 

Apotekene har egne retningslinjer

Apotekforeningen og de tre store kjedene opplyser at bransjen forholder seg til de retningslinjene myndighetene til enhver tid gir i forbindelse med koronakrisen. Apotekgrupperingene har egne og litt forskjellige retningslinjer som oppdateres basert på myndighetenes anbefalinger. 

Kjedene antar flere apotekansatte har vært i grønne land i løpet av sommeren, men har ingen eksakt oversikt over hvor mange som har vært i utlandet eller hvor mange som er testet. 

Apotekansatte i Apotek 1 skal testes én gang og ikke ha én-til-én-kontakt før negativ test foreligger. 

Medarbeidere i apotek i Vitusapotek bør teste seg, men hvis det ikke er testkapasitet kan man gå på jobb etter å ha gjennomgått kjedens egensjekk for smitterisiko sammen med leder før oppmøte på jobb, risikobildet er OK, og man føler seg helt frisk.

De som har det som defineres som pasientnært arbeid i Boots skal følge myndighetene i forhold til testing. 

Farmaceutene oppfordrer til testing

Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen, oppfordrer alle apotekfarmasøyter og andre som jobber pasientnært og som har vært i grønne land og regioner utenom Norge, til å teste seg.

— At eierne av Vitusapotek-kjeden bruker semantikk og testkapasiteten som en unnskyldning til at apotekansatte ikke trenger å gjøre det – er for lettvint. Jeg vil minne om at media nå melder om flere smittetilfeller hos personer som har vært i grønne land/regioner. Det er derfor viktig at vi tar smitterådene alvorlig, sier hun og legger til at det selvsagt er apotekeier som skal betale for testingen. 

Lest også: Russland kan bli først med koronavaksine

Apotekansatte skal testes

Apotek 1 opplyser at de følger retningslinjene som er gitt av myndighetene og fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, med unntak av nordiske land og EØS/Schengen som tilfredsstiller visse smittekrav. De oppfordrer ikke til å reise utenlands og beslutning om å reise må den enkelte ta selv, med den risikoen det eventuelt innebærer.

— Hvilke retningslinjer har dere for ansatte som har vært i grønne land?

Ansatte som har vært på reise i «grønne» regioner/land utenom Norge skal informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Medarbeidere som jobber i apotek, og har vært på reise i «grønne» regioner/land utenom Norge skal testes en gang for SARS-CoV-2 og ikke ha 1 til 1-kontakt med kunder før negativ test foreligger. 

— Gjør dere noe forskjell på deres ansatte (apotek, kontor osv.)? 

— Myndighetene anbefaler at helsepersonell, som har vært på reise i «grønne» regioner/land utenom Norge, bør testes og ikke ha 1 til 1-kontakt med kunder før negativ test foreligger. Det er derfor ikke behov for at øvrige medarbeidere, som ikke er helsepersonell, testes ved hjemkomst. 

Ikke tilgjengelige tester over hele landet

Vitusapotek opplyser at de ikke har andre regler enn det nasjonale helsemyndigheter har kommet med rundt utenlandsreiser, men i forkant av sommerferien oppfordret de til å følge reiserådene fra FHI og at man informerte arbeidsgiver ved utenlandsreiser. De har en egen sjekkliste for smitterisiko på åtte punkter alle ansatte går gjennom før de starter på jobb etter ferien. 

— Hvilke retningslinjer har dere for ansatte som har vært i grønne land?

Vi har informert om at helsepersonell fra «grønne» land bør ta en test før de kommer på jobb. Vi har tolket dette som «bør», og ikke et ufravikelig krav. Erfaringene så langt er at det fortsatt er stor variasjon rundt i landet på hvorvidt lokal helsetjeneste har kapasitet til å gjennomføre test så noen har fått tatt en slik test, andre ikke. Dersom man får testet seg har vi sagt at man skal vente til et negativt prøvesvar foreligger. Dersom man ikke får testet seg har vi sagt at man må gå igjennom egensjekken smitterisiko sammen med leder før oppmøte på jobb og er risikobildet OK og man føler seg helt frisk, kan man gå på jobb. På denne sjekklisten spør vi for eksempel om noen man reise sammen med ble syke under eller etter reisen.

— Gjør dere noe forskjell på deres ansatte (apotek, kontor osv.)? 

— Alle på kontor og apotek bes om å gå igjennom den samme sjekklisten før de begynner på jobb. Men i forhold til testing ved retur fra «grønne» land, gjelder det helsepersonell med pasientnær kontakt, altså medarbeidere i apotek.

Lav terskel for testing

Boots opplyser at de oppfordrer alle ansatte til å følge myndighetenes råd for private reiser og å utvise forsiktighet og overholde smittevernregler ved reiser generelt, også innenlands. Utenlandsreiser i selskapets regi ble innstilt i begynnelsen av mars, og det antar de vil vedvare en god stund.

— Hvilke retningslinjer har dere for ansatte som har vært i grønne land?

Her følger vi myndighetene i forhold til testing av de som har det som defineres som pasientnært arbeid, mens de som ikke har pasientnært arbeid ikke trenger å testes. Vi er akkurat nå i gang med å etablere tydelige retningslinjer for våre ansatte i forhold til endringene som er gjort i føringene fra FHI for testing etter reiser i grønne områder. Generelt ønsker vi at våre medarbeidere skal ha en lav terskel for testing, og være ekstra oppmerksomme på symptomer, slik at eventuelle smittetilfeller kan oppdages raskt og håndteres uten at vi får videre spredning. Vi har i tillegg strenge interne regler for smittevern, som det er viktig at alle følger for å minimere risikoen for smitte internt på arbeidsplassen.

— Gjør dere noe forskjell på deres ansatte (apotek, kontor osv.)? 

— Ja, det vil være en forskjell fordi de som jobber i administrasjon/kontor i all hovedsak ikke har pasientnært arbeid og ikke trenger å testes. Her kan det selvsagt være nødvendig med vurderinger av enkelttilfeller. Vi er nøye på smittevern internt, slik at administrativt ansatte som har vært i utlandet ikke skal utgjøre noe ekstra smittefare for de som har pasientnært arbeid.

Anbefalingen fra FHI

Ansatte i helsetjenesten, inklusive nyansatte og vikarer som i løpet av siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne" områder/land), bør informere arbeidsgiveren før de skal tilbake på jobb. Det anbefales at disse så snart som mulig testes én gang for SARS-CoV-2, og at de ikke har pasientnært arbeid før negativ test foreligger. 

For ansatte som ikke har pasientnært arbeid, og som i løpet av de siste 10 dagene har vært i "grønne" områder/land, kan det gjøres en lokal vurdering av arbeidsgiver om disse kan gjeninntre/tiltre i jobb uten testing. For røde regioner og land gjelder karanteneplikt.