Årets farmasøyt

Årets farmasøyt er en utmerkelse som gis til en yrkesaktiv farmasøyt som på en spesiell måte har bidratt til å forsterke, utvikle eller befeste farmasiens og farmasøytenes rolle i samfunnet, og som gjennom sin yrkesutøvelse står som et forbilde for andre farmasøyter.

Tidligere prisvinnere:

2020: Bente Hayes

2019: Anne Gerd Granås

2018: Anne Markestad

2017: Gunnstein Norheim

2016: Hedvig Marie Egeland Nordeng

2015: Håvard Horn

2014: Wenche Gordon

2013: Ragnhild Løberg

2012: Laila Irene Bruun

2011: Hilde Frøyland

2010: Astrid Gilje Hageler

2009: Vigdis Frost Lied

2008: Anne Waal Amundsen

2007: Ellen Kristoffersen

2006: Espen Molden

2005: Ingrid Grønlie

2004: Arvid Kronstad

2003: Kjersti Bakken

2002: Frank Jørgensen

2001: Angela Kristensen

2000: Guttorm Folkedal (post mortem)

1999: Merete Klausen

1998: Kirsten K. Viktil 

Sentralstyret i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) har i 2021 besluttet å gi ­prisen Årets farmasøyt til alle apotek­farmasøyter i Norge. De får utmerkelsen for å ha taklet en ­utfordrende situasjon på en imponerende måte.

Urd Andestad, leder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), delte ut prisen under Verdens farmasøytdag som i år ble avholdt som webinar torsdag 23. september. 

Les også: Bente Hayes er Årets farmasøyt 2020

Apotekfarmasøytene viste seg sitt ansvar bevisst

I begrunnelsen fra Sentralstyret i Farmaceutene står det:

I et samfunn der det stadig blir viktigere å synliggjøre sin verdi og faglige kompetanse, tildeles årets pris ikke bare én enkelt farmasøyt, men alle farmasøyter på apotek. Utmerkelsen gis for utførelsen av deres samfunnskritiske rolle i Norges håndtering av covid-19.

I førstelinje, og i møte med pasientene, er ­farmasøyter på apotek den mest synlige og tilgjengelige gruppen for resten av samfunnet. Apotek­farmasøyter har gjennom 2020 og 2021 vist seg sitt ansvar bevisst og holdt hodet kaldt i en dynamisk og utfordrende situasjon. Som kritisk helsepersonell har apotekfarmasøyter ved norske apotek utsatt seg for smitterisiko hver eneste dag i en bransje som har holdt dørene oppe for det fysiske pasientmøtet.

Med en økning på 6000 flere pasientmøter per dag har farmasøytene igjennom pandemien klart å ­opprettholde kvaliteten og tilgangen på farmasøytisk kompetanse og apotekenes tjenester. Under økt press, der også enkelte apotektjenester opplevde en betydelig oppgang (medisinstart med en økning på 44 prosent), ble det samtidig vedtatt at farmasøytene fikk rekvireringsrett for influensavaksiner. Dette var i stor grad med på å tredoble antall vaksiner satt i apotek fra det foregående året, og bidro til ytterligere tilgjengelighet for vaksiner i befolkningen.

Ikke gå glipp av skryt og interessant foredrag

Under årets farmasøytdag deltok apotekfarmasøyt Zehra Nur Cokluk. Hun snakket om sine erfaringer som farmasøyt i apotek under pandemien. 

Videre snakket Elen Høeg, Senior Policy Manager i CEPI om vaksineutvikling i pandemiens tid og det globale samarbeidet gjennom CEPI og COVAX, og Eirik Rødseth Bakka, seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, om det nasjonale arbeidet for å sikre vaksinetilgang og erfaringer fra pandemien.

Verdens farmasøytdag ble tatt opp og vil bli tilgjengelig for alle som gikk glipp av det på farmaceutene.no.

Les også: Årets farmasøyt hindret legemiddelmangel på hengende håret

Apotekerrosen: Malt av Eir Hol.

­