Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) har inngått avtale med Tryg Forsikring om en kollektiv profesjonsansvarsforsikring for farmasøyter som vil dekke alle foreningens medlemmer fra og med 1. januar 2021. Forsikringen er inkludert i medlemskapet uten ekstra kostnad. Ordningen gir en trygghet hvis det oppstår skader som farmasøyten holdes ansvarlig for. 

Generalsekretær i Farmaceutene, Greta Torbergsen, er strålende fornøyd med å ha fått på plass en slik avtale for sine medlemmer. 

— Vi håper selvsagt at profesjonsansvarsforsikring for farmasøyter vil bli brukt svært lite, men dersom uhellet er ute, gir den en enorm trygghet for den berørte farmasøyten og dennes personlige økonomi, sier hun.

Les også: Farmaceutene etablerer profesjonsansvarsforsikring for farmasøyter

Mange holder helsepersonell ansvarlig

Dersom det oppstår skader i helsetjenesten, vil Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som hovedregel dekke økonomisk tap for skadelidte.

Torbergsen viser til at selv om NPE håndterer størstedelen av økonomiske erstatningskrav knyttet til pasientskader, er det en tendens til at mange skadelidte ønsker å holde helsepersonell personlig erstatningsansvarlig for det inntrufne. 

— At NPE betaler ut erstatning er ingen garanti for at eksempelvis etterlatte i sorg og fortvilelse ønsker å holde den enkelte farmasøyt ansvarlig, og derfor går til søksmål mot farmasøyten, sier Torbergsen. 

Les også: Farmaceutene har ny stabil forsikringspartner

Supplerer pasientskadeerstatning

For den store delen av Farmaceutenes medlemsmasse som ikke jobber i helsetjenesten, gir profesjonsansvarsforsikring for farmasøyter dekning både for økonomisk og ikke-økonomisk skade. Dette vil eksempelvis gjelde farmasøyter i industrien, hos grossister, eller på undervisningsinstitusjoner. 

Krav knyttet til ikke-økonomisk tap (oppreisningserstatning/tort-og-svie), både i og utenfor helsetjenesten, faller utenfor NPEs dekningsområde. Med profesjonsansvarsforsikring for farmasøyter suppleres NPE-ordningen, og medlemmene sikres også mot krav knyttet til ikke-økonomisk skade. 

Etterspurt tilbud

Torbergsen mener å se en utvikling som delvis kan være inspirert av TV-serier fra USA og Storbritannia og delvis av at norske medier. Det er mer fokus på enkeltindividers feil, i stedet for å se på systemene. 

— Men årsaken er irrelevant når farmasøyten står der med et søksmål eller trussel om søksmål, slår hun fast og opplyser at det ofte er søksmål mot helsepersonell i England, og at flere av farmasøytene fra andre land som jobber i Norge er vant til å ha en slik ansvarsforsikringsdekning og har etterspurt det. 

— Også i Norge kan man holdes erstatningsrettslig ansvarlig. Det er heldigvis ikke så vanlig, men får du et søksmål rettet mot deg personlig, har du ikke så mye du skulle ha sagt med de forsikringene du har gjennom arbeidsgiver.

Gratis for alle medlemmer

Profesjonsansvarsforsikring for farmasøyter er modellert etter Legeforeningens ansvarsforsikring, og inkluderes i medlemskapet for alle Farmaceutenes medlemmer. Dette enten man er student, stipendiat, yrkesaktiv, midlertidig ute av yrkeslivet eller pensjonist.

— Kravet for å være dekket er enkelt: meld deg inn og betal kontingenten i tide. Profesjonsansvarsforsikring for farmasøyter er et tilbud farmasøyter kun får som medlem i Farmaceutene.

Faren for feil øker

Torbergsen understreker at farmasøyter er nøyaktige og flinke og setter faget høyt, og det er få skadetilfeller, men alle vet at det skjer mye feil med legemidler, og at det også kan skje der farmasøyter er involvert. Feil kan hende alle i alle deler av bransjen. Det kan være en farmasøyt i apotek som leverer ut feil medisin, en sykehusapotekfarmasøyt som blander for sterk kreftmedisin eller en QP i industrien som godkjenner en batch med mangler. 

Ikke minst har faren for feil økt med antallet små apotek. I slike apotek er det ikke alltid sånn at ferske farmasøyter kan støtte seg på veteraner, og i tillegg er det alltid travelt. Flere farmasøyter i små apotek har uttrykt frykt for å gjøre feil på grunn av tidspress.

 — Ansvaret som ligger på den enkelte farmasøyt har blitt større og mer omfattende.. 

Dekker også advokatutgifter

Torbergsen trekker også frem at profesjonsansvarsforsikringen for farmasøyter også inkluderer støtte til rettshjelp i forbindelse med at farmasøyten får et krav rettet mot seg..

— Ikke alt går til retten, men du trenger advokat hvis du havner i en slik situasjon, sier hun. 

Siden arbeidsgiverne vanligvis har bedre økonomi enn enkeltfarmasøyten, vil søksmål gjerne også rettes mot disse. Arbeidsgiver vil da i utgangspunktet stå for advokat og advokatkostander, men det er en stor fordel å ha en advokat som ene og alene jobber for å ivareta den ansatte.

Forsikringssummen er 10 millioner kroner, og den dekker blant annet juridisk bistand opp til én million kroner i året. Forsikringen dekker også erstatningsansvar ved krenking av personvern.