— De har selv valgt å stenge apoteket, fordi de ikke kunne dokumentere kravene for å få godkjent driftskonsesjon til å drive apoteket, sier konstituert avdelingsdirektør ved Statens legemiddelverk, Martin Bjerke.
— Det er apotekets ansvar å ha en apoteker som fyller de kravene Legemiddelverket stiller.
— Alliance har fått advarsler tidligere, og burde vite hva slags regler som gjelder.
— Det er flere apotek i Hønefoss, så dette skaper ikke store problemer for kundene. Det ville vært mer kritisk om dette gjaldt et apotek på et mindre sted uten andre apotektilbud. Det er meget sjelden at et apotek må stenge.
— Nå er det opp til Alliance selv og søker til driftskonsesjon å komme med den dokumentasjonen som trengs og oppfylle de gjeldende krav for at vi skal kunne gi ny konsesjon, sier Bjerke til Farmatid.