Årets lønnsoppgjør har kostet innsats, men etter å ha fått hentet seg inn etter intense meklingsrunder er Ytterbø klar for de kommende evalueringsrundene.
— Vi har kontroll på konfliktberedskapen før vi skal i forhandlinger. Det er viktig for å kunne sette makt bak kravene. Revisjon av konfliktberedskapen er en pågående prosess, men vi må kartlegge forholdene på nytt til hver lønnsforhandling. Det er det forhandlingsutvalget og representanter fra sekretariatet som gjør, forklarer hun.

Godt forberedt, bredt støttet
Planer, revisjon og kartlegging er én side av saken, men hvordan stemte beredskapskartet med terrenget når konflikten nærmet seg?
— Vi var godt forberedt til å kunne iverksette en streik, men arbeidet med streikeforberedelsene viser oss i praksis hvor viktig det er at medlemsopplysningene er oppdaterte. Jeg oppfordrer derfor alle medlemmer om å gi beskjed ved jobbskifte og liknende så raskt som mulig. Det legges nå til rette for at det skal bli enklere for den enkelte å kontrollere hvilke opplysninger som er registrert når nettløsningen Min side er oppe og går, sier Ytterbø.
— Opplevde du at foreningen var godt nok forberedt da det gikk mot streik?
— Ja, det var vi. Vi har hatt møter i hele organisasjonen, fra lokale møter i kretsene til større sentrale møter, for å bevisstgjøre medlemmene og få innspill fra dem. Dette kommer vi også til å fortsette med fremover.
— Hvordan opplevde du kontakten med medlemmene når konflikten nærmet seg, det er jo de som skulle stå for streiken?
— Det har vært utrolig inspirerende. Vi har fått mange innmeldinger som en direkte konsekvens av bruddet og meklingen (se ramme), i tillegg til at vi har fått utrolig mange støtteerklæringer underveis både til enkeltmedlemmer i forhandlingsutvalget og til foreningen via e-post og sosiale medier. Støtteerklæringene har vi sitert for hverandre underveis, og de bekreftet at vi hadde tatt riktige valg. Vi avholdt informasjonsmøte etter bruddet for de første det kunne være aktuelt å ta ut i en eventuell streik, og vi har kartlagt forholdene på det enkelte apotek der vi har medlemmer. De tillitsvalgte på apotekene har stilt opp og stått på, og jeg føler at de også var klare for streik hvis det ble nødvendig.

Kalkulerte uttak
Med apotekenes kjernevirksomhet i mente er det på sin plass å spørre Ytterbø om hvordan man ivaretar hensynet til liv og helse i et streikeuttak. Her må det også være et aspekt av taktikk involvert.
— I et streikeuttak tas det alltid vurderinger om hvorvidt det er fare for liv og helse. Men, det er dessverre slik at en streik alltid vil ramme tredjepart i tillegg til arbeids­giver. Det kan vi ikke gjøre noe med, men vi mener at hensynet til liv og helse ble ivaretatt, sier lederen.
— Hvordan holdt dere kontakt med medlemmene om utviklingen?
— De ble orientert via e-post, nettsidene og sosiale medier. Videre hadde vi hyp­pigere kontakt med de medlemmene som var tatt ut i første runde i streiken ved å sende sms og detaljert informasjon på e-post. Forhandlingsutvalget hadde også direkte telefonkontakt med de tillitsvalgte på de berørte apotekene. Det ble dessuten arrangert et informasjonsmøte i forkant av meklingen. Vi har fått tilbakemeldinger om at medlemmene var godt fornøyde med informasjonen de fikk. Mellom bruddet og meklingen var det mye som skjedde og intens aktivitet både sent og tidlig, så vi kan ikke være sikre på at vi fanget opp alle spørsmålene. Vi beklager i tilfelle dette, understreker Ytterbø.
Nødvending utstyr ble sendt ut til apotekene som var omfattet av førsteuttaket, så foreningen var i høy grad klar til å sette makt bak kravene dersom meklingen ikke førte frem. Ser man på historikken er dette første gang på ti år NFF har vært så nær en streik, og vi undrer hva man har lært av erfaringen?
— Vi er trygge på at vi er godt forberedt om vi skulle havne i en tilsvarende situasjon igjen. Når vi nå kom så nærme, ser vi at vi vet hva vi skal gjøre og har kontroll på konfliktberedskapen. Videre er det godt å vite at foreningen sto samlet under hele prosessen og at vi hadde medlemmene i ryggen. Samtidig tror jeg hele organisasjonen trakk et lettelsens sukk når det kom til enighet i meklingen. Farmasøyter og foreningen ønsker jo heller å bruke sin tid og energi konstruktivt på å videreutvikle farmasøyt­rollen og kompetansen, slik at apotekene fortsatt skårer høyt på kundebarometre, påpeker Tove Ytterbø.

(Publisert i NFT nr. 6/2014 side 16–17.)