Tekst: Sidsel Skotland

12. desember ble Emnebibliotek forgiftninger lansert på Helsebibliotekets nettsted. Her vil helsearbeidere finne tilrettelagt og kvalitetssikret kunnskap om blant annet forgiftningsrisiko og behandlingsanbefalinger ved akutte forgiftninger. Emnebiblioteket vil være spesielt viktig for farmasøyter som er borti toksikologifaglige problemstillinger.
Redaktør for emnebiblioteket er prosjektleder i Giftinformasjonen, Sosial- og helsedirektoratet, cand.pharm. Hanne Kristin Sørlid.

Erstatter ikke Gifttelefonen

— Det er behandlingsanbefalingene fra Giftinformasjonen som er kjerneinnholdet i Emnebibliotek forgiftninger, forteller Hanne Kristin Sørlid til Farmatid.no.  
— Men vi har også lagt ut andre ressurser som ikke har vært samlet på ett sted tidligere, som lenker til ulike databaser og tidsskrifter og andre viktige lenker, nyhetsstoff, presentasjon av forskning.

Emnebibliotek forgiftninger består av behandlingsanbefalinger ved forgiftninger med ulike legemidler, kjemikalier, gasser, rusmidler, planter, sopp og næringsmidler.

Sørlid understreker at det nye emnebiblioteket er ment for helsepersonell.
— Giftinformasjonen har egen nettside for allmennheten. Emnebiblioteket er tilrettelagt kun for helsepersonell, og hovedfokuset er at det skal være nyttig i akutte situasjoner.

Hun vil også understreke at emnebiblioteket ikke skal erstatte Giftinformasjonens telefontjeneste. Den vil fortsatt være operativ 24 timer i døgnet.

— Tips oss!

— Hvordan oppdateres emnebiblioteket?
— Vi har ikke faste oppdateringsdager. Det vil alltid bli oppdatert så fort det foreligger ny informasjon. Vi vil hele tiden utarbeide nye behandlingsanbefalinger. Dette er imidlertid grundige og tidkrevende prosesser, så det vil kunne gå litt tid mellom hver gang det kommer nye slike.

Hun forteller at de vil oppdatere emnebiblioteket med utgangspunkt i de samme kildene som Giftinformasjonen oppdaterer den skriftlige informasjonen sin. De abonnerer på en rekke tidsskrifter, overvåker relevante nettsteder og har bred kontakt med helsepersonell og kliniske miljøer.

— Men vi er også avhengig av å få tips fra brukerne våre, oppfordrer hun.

— Hvorfor er det viktig at det er en farmasøyt som er redaktør for det nye emnebiblioteket?

— Det er litt tilfeldig at det er en farmasøyt, men det er flest farmasøyter som jobber her ved Giftinformasjonen, og jeg har jobbet her lenge. Farmasøyter har bred kjemisk bakgrunn og kjenner til områdene som emnebiblioteket betjener.

— En utfordring for sykehusene

— Emnebibliotek forgiftninger er et ledd i forbedringen av vårt totale tilbud, sier avdelingsdirektør i Giftinformasjonen, cand.pharm. Erik Andrew. Han er stolt og glad for at de har kommet på nett såpass tidlig, og forteller om et spennende samarbeid med Helsebiblioteket under utarbeidelsen av det nye emnebiblioteket.

Nå håper han sykehusene vil nyttiggjøre seg dette på en optimal måte.

— Det blir nok en utfordring for sykehusvesenet hvordan de skal tilpasse rutinene sine til den nye teknologien, tror han. 
Han anbefaler at alle relevante sykehusavdelinger har enkelte maskiner som alltid har tilgang til internett slik at informasjonen er lett tilgjengelig i akutte situasjoner. Han advarer videre mot å lagre dokumenter i egne filer eller på papir.
— Ved å gjøre det vil en ikke vite om denversjonen en har er den sist oppdaterte. Ved kun å bruke nettsiden, vil en derimot til enhver tid vite at den informasjonen en har er den aller nyeste, understreker Andrew.