Tekst: Monica Bjermeland og Sidsel Skotland 

— Målet er å skape en kunnskapsbase med så nyttig, brukervennlig og pålitelig informasjon som mulig for praktikere innen legemiddelfeltet – og slik lette hverdagen deres og bidra til å heve kvaliteten og sikkerheten i helsevesenet, sier konstituert redaktør og farmasøyt Åse Sofie Skjerdal (bildet) til Farmatid.no

Daglig hjelpemiddel

Ved å samle og gjøre tilgjengelig nyttige ressurser på nett, håper hun Emnebibliotek legemidler vil bidra til at helsepersonell over hele landet får lik tilgang til denne kunnskapen.

— Vi skal ha noe å tilby både når man trenger et raskt svar på et konkret spørsmål og når man ønsker å fordype seg innen et spesielt felt, sier hun.

— Farmasøyter kan finne informasjon om legemidler de har bruk for til daglig, de kan oppdatere seg på nye legemidler og legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge. Brukerne kan også finne skjemaer, som Schengenattesten eller registreringsskjema for bivirkninger, forteller redaktøren.

v Enkelte sider er tilgjengelig kun for helsepersonell, men mesteparten er åpent for alle. Vår fremste oppgave er å gjøre informasjonen tilgjengelig, vi produserer veldig lite selv, understreker Skjerdal.

— Og less is more; vi vil prioritere gode kilder fremfor mange kilder, lover hun.

Ber om tilbakemeldinger

Redaktøren er stolt av å kunne tilby «de fem store» internasjonale tidsskriftene i fulltekst: BMJ, JAMA, Lancet, New England Journal of Medicine og Annals of Internal Medicine. Andre gode kilder hun ønsker å fremheve er Legemiddelhåndboken, Cochrane Library, Felleskatalogen og interaksjonsdatabasen DRUID.

— Vi har gjort et godt stykke arbeid, og det har vært kjempemoro, men dette er bare starten. Emnebibliotek Legemidler skal være en dynamisk nettbase som hele tiden endrer seg i takt med brukernes behov. Og da er vi avhengige av tilbakemeldinger fra nettopp brukerne, frir hun.

Fra før har Helsebiblioteket emnebibliotek for psykisk helse, forgiftninger og samfunnsmedisin og folkehelse.