Det skriver Statens legemiddelverk på sine nettsider. Det skal ha vært amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) og Verdens helseorganisasjon (WHO) som oppdaget feilene.

Europeiske legemiddelmyndigheter ser nå på hva avsløringen har å si for sikkerhet og effekt til berørte legemidler.

Det mistenkes at firmaet har jukset med blodprøveresultater, som skal være dokumentasjon for godkjenningen av generika-legemidler. Prøvene er spesielt viktige når det vurderes om et generisk legemiddel har samme virkning som originalen.

Her i Norge melder Legemiddelverket at de følger saken nøye.

«Mer informasjon kommer når vi har oversikt over hvilke legemidler som er berørt i Norge».