Det skriver Legemiddelverket i en pressemelding på sine nettsider. Etter at vaksinen fikk sin godkjenning, fikk Legemiddelverket 30 dager på seg til å fatte et norsk vedtak. 

Vaksinen Clynav brukes mot pankreassykdom hos laks, og fikk nylig norsk markedsføringstillatelse som en følge av EØS-avtalen. Ettersom virusvarianten som forårsaker sykdommen foreløpig kun finnes i Norge, er vaksinen i praksis ifølge Legemiddelverket kun aktuell for det norske markedet.

Men det betyr ikke at alle er enige i godkjenningen av vaksinen for det norske markedet. 

— Vi mener den ikke har god nok klinisk dokumentasjon, sier veterinær og seniorrådgiver Hanne Bergendahl hos Statens legemiddelverk. 

Hun reagerer på begrensede laboratorieundersøkelser og manglende feltforsøk med vaksinen.

— Laboratoriestudiene som er gjort kan ikke erstatte feltstudier. Siden dette er den første DNA-vaksinen i Europa, kan vi heller ikke vise til tidligere felterfaring. For en så alvorlig sykdom som pankreassykdom er det svært viktig at vi er sikre på at vaksinen gir tilstrekkelig effektiv og langvarig beskyttelse som er klinisk relevant, og at den er trygg for fisken, sier Bergendahl i pressemeldingen.

Vaksinen Clynav er klassifisert som et MUMS-produkt (minor use minor species) og fikk derfor reduserte krav til dokumentasjon. Blant annet ble kravet om feltstudier trukket. 

Kommunikasjonssjef Karin Gerbens i Elanco Animal Health, som er firmaet bak vaksinen, mener vaksinen vil være et fremskritt for bekjempelsen av pankreassykdom, når og om den en gang blir klar for salg.

— Man får en kraftigere immunrespons, det er redusert risiko for bivirkninger, det er ingen mulighet for å fremkalle sykdommen gjennom vaksinen, og den er relativt lett å produserer i storskala, sier hun i et intervju med kyst.no.

Pankreassykdom er en av de alvorligste sykdommene i norsk lakseoppdrett, både dyrevelferdsmessig og økonomisk.