Ytterbø påpeker at ytterligere data først vil bli tilgjengelig når legemiddelet har vært på markedet en tid.
— Som alltid når det kommer nye lege­midler på markedet, tar det en stund før alle ­bivirkningene viser seg, ved bruk i ­pasientgrupper som ofte utelukkes fra ­kliniske studier. Warfarin har i mange år ligget på bivirkningstoppen i Norge, også når det gjelder fatal utgang. Samtidig har det vært det mest og lengst brukte blod­for­tynnende legemidlet, så dets virkning og uheldig ­virkning er velkjent.
NFF-lederen har selv bred erfaring fra kurs knyttet til warfarinbehandling.
— Produsenten hadde tidligere en veldig god pasientveileder, som kunne behøve en oppdatering. Jeg har selv vært med på mange kurs for pasienter som har stått på warfarin der både leger, farmasøyter, sykepleiere og leverandører av INR- ­måleapparater har bidratt med informasjon for å gjøre pasientene bedre i stand til å ­etterleve warfarinbehandlingen.
Farmasøyter har en sentral plass når det gjelder bytte av antikoagulantia, ifølge Ytterbø.
— Apotekansatte farmasøyter spiller en ­viktig rolle i eventuelle overgangssituasjoner ­mellom warfarin og de nye blodfor­tynnende, noe Apotekforeningens kampanje Nye ­blodfortynnende gir klare indikasjoner for (se NFT nr. 5/2013). Disse legemidlene, eller byttet mellom dem, vil også egne seg ypperlig for tjenesten som skisseres i ­folkehelsemeldingen God helse – felles ansvar, der Helse- og omsorgsdepartementet foreslår oppstartsamtale i apotek for kronikere, eksempelvis diabetikere, astmatikere og så videre, etter modell fra England vurderes.

(Publisert i NFT nr. 7–8/2013 side 8.)