Norges Farmaceutiske Forening har fått forespørsler fra medlemmer som er ansatt i apotek som ønsket å pålegge ansatte å bruke permisjon uten lønn eller ferie i forbindelse med at medlem i husstanden er i karantene. Leder Rønnaug Larsen tok dette opp i sin leder i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. 

— Jeg skjønner at arbeidsgiver ønsker ha oversikt, og det er bra at de legger vekt på smittervern, men hvis de skal ha strengere krav enn myndighetene, kan de ikke skyve kostnaden kostnad og ansvar over på den ansatte, sier hun. 

Hvis arbeidsgiver har strengere krav, så må de som hovedregel dekke kostnadene selv. De kan for eksempel be ansatte holde seg hjemme fra jobb selv om de ut fra myndighetskravene kan jobbe, men da kan de ikke trekke i lønn. 

Les også: Kaotiske, hektiske, skremmende og artige koronatider i apotek

Ansatte må også være bevisst

I oktober kom også nyheten om en helsesekretær på et legekontor i Oslo som ble dømt til fengsel for karantenebrudd. Foreningen kjenner ikke til at farmasøyter har brutt karantenereglene, men ber alle farmasøyter huske at de er helsepersonell, sette seg inn i hva reglene til enhver tid er og være bevisst på smittevern. 

— Jeg håper alle apotekfarmasøyter er sitt ansvar bevisst og utsetter ferieturen sin til røde land, sier leder Rønnaug Larsen som synes det virker som de aller fleste holder seg i Norge. 

Hun skjønner at noen har grunner til å reise, men da er det viktig at de er ærlig om det overfor arbeidsgiver og at detforholder seg til reglene og er i karantene etter hjemkomst.

Strenge kav fra Apotek 1

De store kjedene opplyser at de stort sett følger myndighetenes retningslinjer. 

Apotek 1opplyser at de i perioden før det kom retningslinjer om karantenehotell, så på løsninger for å forhindre at ansatte ble smittet under besøk fra røde land ved bruk av munnbind og å gå i dialog med nærmeste leder om andre tiltak var nødvendige. Ansatte ble oppfordret til å ikke ta imot besøk fra røde land dersom det var mulig å unngå. De understreker at dette kun var en kort periode. 

— Nå forholder vi oss til karantenereglene fra myndighetene og retningslinjene om bruk av karantenehotell, opplyser kommunikasjonssjef i Apotek 1, Silje Ensrud, i en e-post og gir oss en oversikt over Apotek 1 sine regler for karantene. 

  • De som bor i samme hus som noen som er i karantene er ikke automatisk selv i karantene. Dersom de har symptomer skal de ta en smittetest så raskt som mulig.
  • De som er i karantene/bor sammen med noen i karantene må sørge for at reglene som gjelder for gjennomføring av karantene overholdes.
  • Besøkende fra røde land må forholde seg til FHI sine retningslinjer om koronahotell. Etter at de 10 karantenedagene er over, kan de besøkende bo hjemme hos medarbeider.
  • Når det gjelder studenter som kommer fra røde land, som bor hjemme hos f.eks. sine foreldre i karantenetiden, så må de overholde smittevernreglene. 

Opplever at ansatte tar ansvar

Tonje Kinn, kommunikasjonsansvarlig i Vitusapotek, opplyser at de følger myndighetenes regelverk rundt innreisekarantener.

— Før reglene om karantenehotell kom, oppfordret vi medarbeidere som ventet besøk om at besøket testet seg ved grensepassering og at de var ekstra oppmerksomme med avstand og andre smitteverntiltak til negativt testresultatet var mottatt. I noen tilfeller hvor risikoen ble ansett som høy, har vi gitt permisjon til medarbeider frem til besøket har mottatt negativt testresultat, opplyser hun i en e-post og legger til at de mottar langt færre henvendelser om innreisekarantene nå enn tidligere i høst.

— Det er nok åpenbart færre som mottar besøk fra utland med karanteneplikt nå sammenliknet med tidligere.

— Opplever dere at ansatte følger reglene når de har vært i utlandet eller må i karantene av andre grunner?

— De tilbakemeldingene vi får tyder på at myndighetspålagte karantenekrav etterleves på en ansvarlig måte. Vi har så langt bare hatt to tilfeller hvor vi som arbeidsgiver grunnet smitterisiko har måtte stille oppfølgingsspørsmål til medarbeider rundt hvorvidt karantenekravene for besøkende fra utland var tilstrekkelig ivaretatt, men dette er altså noen få unntakstilfeller.

Boots følger myndighetene

Boots opplyser at de hele veien har fulgt myndighetenes råd om karantene. 

— Reglene er tydelige i forhold til karantenebestemmelser for de som har vært i røde land, og dette følger vi, opplyser kommunikasjonssjef i Boots apotek, Anne Margrethe Aldin Thune.

Hun påpeker at reiser til røde land har vært mindre aktuelt nå enn det var i pandemiens begynnelse.

— Som arbeidsgiver har vi nå svært få utfordringer med karantenebestemmelser i forbindelse med reiser.