Apoteker

Kvinne
Under 45 år


— Jeg føler jeg har mer å gi enn som kun farmasøyt, og valgte derfor å ta utfordringen og bli apoteker da sjansen bød seg, etter å ha forsøkt meg i en mellomlederstilling.
To og et halvt år senere har en kombinasjon av stå på-vilje, kurs fra kjeden og egen ­erfaringssanking gitt apotekeren en rolle hun trives godt i.

Skaperglede

Som overhode på et stort apotek, står ­utfordringene i kø for apotekeren, noe hun setter pris på.
— Å kunne bidra til å skape arbeids­plasser og øke inntjeningen på apoteket opplever jeg som spennende. Dette er jo ikke noe vi lærte på studiet, men man lærer underveis og utvikler seg selv, sier hun.
Selvutvikling er også noe apotekeren trekker frem når hun skal forteller om de positive sidene ved stillingen.
— Det er en bratt læringskurve, men jeg liker godt å arbeide med ulike mennesker og ha personalansvar. Det å motivere og ­inspirere andre medarbeidere, å utvikle individet og se forbedringer, er blant det jeg vil trekke frem som positive sider ved apotekerrollen.
— Hva med de negative sidene?
— Der har jeg ikke så mye å komme med, kanskje med unntak av sykefraværs­oppfølging. Dette er et omfattende og tungt arbeid, og jeg må benytte mye tid på å ­forholde meg til Nav-regler. I tillegg kan jeg nevne at man som apoteker aldri føler at man blir helt ferdig med det man skal gjøre. Fristene og arbeidsoppgavene kommer på løpende bånd, og i kombinasjon med at man ønsker å gjøre en så god jobb som mulig kan man jobbe i det uendelige uten å komme i mål.
— Hva kan du gjøre med dette?
— Jeg gir jo tilbakemelding til min leder om hvordan situasjonen er, og så har jeg selvsagt mulighet til å delegere. Ettersom jeg er såpass fersk i stillingen, har jeg nok ikke vært flink nok til å gi slipp på oppgaver, mye fordi jeg har ønsket å jobbe meg igjennom dem selv først, for å ha kjennskap til dem før jeg velger å delegere. Og så har det nok litt med samvittighet å gjøre, erkjenner hun.
Apotekeren er ikke medlem av Norges Farmaceutiske Forening (NFF), og vi spør henne hvorfor.
— Jeg var medlem i starten av studie­tiden, men valgte etter hvert å flytte over til Tekna. Hovedårsaken var nok at jeg hørte at deres forsikringsavtaler var bedre.
— Hva kunne du eventuelt ønske at NFF kunne tilby?
— Litt mer faglige kurs av en kortere type, som for eksempel kveldskurs. Vi har Norsk Farmaceutisk Tidsskrift her i apoteket, så jeg får lest det uten å være medlem, og når det gjelder behovet for juridisk bistand mener jeg å ha god kontroll på kontrakter.

Litt ensom start

Hvordan opplever den unge apotekeren rollen, er det ensomt å ha det overordnede ansvaret på apoteket?
— I starten var det litt ensomt, men jeg har med tiden blitt kjent med flere ­apotekere. Vi har jo også regionmøter to ganger i året, jeg har et godt samarbeid med min ­regionleder, og vi er flere apotekere som møtes ­sosialt hvor vi også får diskutert litt problem­stillinger og fag. I tillegg er jeg med i «Unge ­Farmasøyter» i regi av Norsk ­Farmasøytisk Selskap. Innen kjeden kunne det nokvært greit med litt mer oppfølging, særlig for nye apotekere.
— Hva med bonusavtalen, hvordan ­opplever du og dine underordnede den?
— Personlig er jeg mer opptatt av å få økt min grunnlønn i forhold til det ansvaret jeg har som apoteker. Etter mitt syn burde bonus tilfalle hele apoteket, jeg er avhengig av de ansatte for å oppnå resultater. Når det er sagt, er det selvsagt hyggelig å få bonus når det går bra. Jeg tror ikke de ansatte er klar over min bonusavtale, det har i alle fall ikke vært noe tema her hos oss.
— Hva med holdningen blant de ansatte til kjeden?
— På mitt apotek er det bare én ansatt som har vært med fra før reformen, og jeg tror hun synes det er bedre nå enn hva det var før. Jeg har en kjempepositiv ung gjeng med meg, hvor jeg, som relativt ung apoteker, er blant de eldste. De viser en positiv innstilling, og jeg ser selv sjelden det negative i ting, noe jeg tror smitter. For meg er det viktig å tilpasse og ta hensyn til de ansatte, det bidrar til trivsel. Samtidig setter jeg tydelige krav til hva som kreves for å være en del av staben, og jeg opplever at resultatet er et godt arbeidsmiljø.
— Har du fått noen form for lederopplæring?
— Jeg fikk noen kurs helt i starten ­knyttet til systemer, turnusplanlegging og ­sykefraværsoppfølging. Etter dette har jeg blitt kurset i personalledelse, og jeg ­merker at man lærer mye av seg selv i denne ­jobben – det kommer med erfaring. Det siste året har jeg fått litt mer spesifikke kurs ­knyttet til personalansvar, og disse kunne gjerne kommet litt før, føler jeg.
— Er du fortsatt apoteker om ti år?
— Det vet jeg ikke. Per i dag trives jeg ­veldig godt her jeg er, og kunne for eksempel ikke tenke meg å gå over til et mindre ­apotek. Arbeid opp mot myndighetene interesserer meg, så noe innen ­regulatorisk kunne kanskje friste i fremtiden – det er både spennende og viktig for samfunnet.

(Publisert i NFT nr. 10/2013 side 12.)