2012 var nemlig toppåret for antibiotikabruk, ifølge Apotekforeningen.

Tall fra Apotekforeningens bransjestatistikk viser at 35,2 millioner døgndoser antibiotika ble brukt i 2015. I gjennomsnitt tilsvarer det en ukes antibiotikakur per nordmann. I underkant av 1,2 millioner nordmenn skal ha brukt antibiotika i fjor, utifra tall fra Reseptregisteret .

Det synkende tallet lover godt for helse- og omsorgsminister Bent Høies målsetting om å redusere antibiotikabruken i Norge med 30 prosent innen 2020.

— Våre tall viser at Norge er på rett vei, men det kreves kraftfulle tiltak for å nå målet innen fristen. Nedgangen fra 2014 til i fjor var svært beskjeden, sier adm. dir. Per T. Lund i Apotekforeningen til foreningens nettside.

Han legger også til at apotekene kan bidra til å redusere antibiotikabruken ved å legge vekt på at pasienter må fullføre antibiotikakuren for å hindre oppblomstring av bakterier.

Tallene for fjoråret viser også at Østfold er det fylket der det brukes mest antibiotika, med en bruk som ligger 18 prosent over landsgjennomsnittet.