Det skriver Akademikerne i en pressemelding.

Berild får ifølge juryen prisen fordi:

«Berild har vært en viktig drivkraft for at det i dag arbeides systematisk med å forbedre, som vil si å redusere bruken av antibiotika – og for at både politikere, helsemyndigheter og ansatte i helsetjenesten nå viser handlekraft».

— Jeg er overrasket og svært glad for å motta prisen. Det gir inspirasjon til å fortsette arbeidet. Myndighetene er på vei til å forstå alvoret med antibiotikaresistens nå, og jeg håper at denne prisen kan bidra til ytterligere fokus, sier Berild i en pressemelding fra Akademikerne.

— Berilds akademikerstemme har vært tydelig og har medvirket til at myndighetene nå har tatt denne problematikken på alvor. Resistens er ikke lenger en fremtidig trussel – det er en realitet som observeres overalt i verden. Juryen mener at Berilds forskning, og hans bidrag til å sette en av de store samfunnsutfordringene på dagsorden, gjør ham til en verdig vinner av Akademikerprisen 2016, sier juryleder for Akademikerprisen, Curt A. Lier.

Prisvinneren mottar ifølge pressemeldingen en skulptur av Nico Widerberg og en pengepremie på 100.000 kroner.