Legemiddelbruk i svangerskapet utgjør en spesiell utfordring fordi det må tas hensyn til fosteret i utvikling, i tillegg til kvinnen selv. Bruk av legemidler kan være helt nødvendig for helsen til både den gravide og hennes ufødte barn, men noen legemidler kan også være direkte eller indirekte fosterskadelige. Således er det viktig for både myndigheter, klinikere og kvinnen selv at det fremskaffes kunnskap om sikkerhet av legemiddelbruk i svangerskapet.

Behandling med antidepressiva i svangerskapet 

I denne studien, som er publisert i Journal of Clinical Psychopharmacology, ble det vist at barn av mødre som har brukt antidepressiva i svangerskapet ikke har større risiko for å bli født med fosterskader (f.eks. hjertefeil), lav fødselsvekt eller å bli født for tidlig.

Studien er en del av den norske mor og barn-studien og er gjort blant over 60 000 gravide hvorav nesten 700 hadde brukt antidepressiva i svangerskapet. Det ble utført egne analyser for forskjellige grupper antidepressiva og i forhold til forskjellige tidspunkt i svangerskapet uten at det avdekket noen uheldige funn.

Resultatene fra studien tar i betraktning mors grad av psykiske plager, andre medisinske tilstander i tillegg til livsstils- og sosio-demografiske faktorer. I tillegg til studiens størrelse, er dette en stor fordel i forhold til tidligere studier, ifølge Nordeng et al.

Hva betyr dette?

Forskerne hevder at for mange klinikere og gravide selv vil disse funnene virke betryggende. 

Det antas at ca. 600 gravide trenger behandling med antidepressiva i svangerskapet hvert år i Norge. Avgjørelsene om å anbefale bruk av antidepressiva er ikke lette, og involverer en nøye avveiing av ulempene ved å la kvinnen gå ubehandlet med en psykisk lidelse i svangerskapet mot ulempene for fosteret. Nordeng et al. påpeker at denne studien vil kunne bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget for slike avgjørelser.

Referanse

J Clin Psychopharmacol 2012; 32: 186–194. Pregnancy Outcome After Exposure to Antidepressants and the Role of Maternal Depression. Results From the Norwegian Mother and Child Cohort Study.